เอเอ็มอาร์ เอเซีย ร่วมใจผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า Face Shield พร้อมสนับสนุนส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

0
1540
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ผู้นำด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษางานระบบรถไฟฟ้า (E&M) ทั้งยังให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology & Communication) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (Computer Network & Security) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครทุกท่านในการต่อสู้กับวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 3,397 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครและจิตอาสา กว่า 22 หน่วยงานทั่วประเทศ
    นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์  เอเซีย จำกัด กล่าวว่าจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ออกนโยบายทำงานที่บ้าน (Work from home) อย่างเร่งด่วน เพื่อขานรับมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความแออัดในสำนักงานและความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไรวัสโคโรนา-19 โดยยังคงความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยี VPN (Virtual Private Network) มาใช้ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึง  เครือข่ายองค์กรได้จากทุกที่และปลอดภัยสูงสุดผ่านอินเทอร์เนต และยังนำแพลตฟอร์ม Workplace มาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับพนักงานทุกคน โดยให้ความสำคัญในการทำงานที่คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างสะดวกและทันทีจากทุก  อุปกรณ์สื่อสาร
นายมารุตกล่าวว่า ในขณะเดียวกันบุคลากรทางแพทย์ไม่สามารถจะปฏิบัติงานด้วยวิธีการ Work from home เหมือนเราได้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยและป้องกันการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ร่างกาย ผู้บริหารและพนักงานจึงได้ร่วมกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวนทั้งหมด 3,397 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครและจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 22 แห่ง (ภาคกลาง 8 แห่ง ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคใต้ 9 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง)
       “แม้จะเป็นหน้ากากเพียงส่วนหนึ่ง แต่เราก็ร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งสำคัญในตอนนี้เราต้องช่วย  กันปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ไม่ควรออกไปเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อจากนอกบ้าน ใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ขอให้กักตัวเอง และหมั่นเช็คสุขภาพและความผิดปกติของร่างกายเป็นประจำ ถ้าหากทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว เชื่อว่าคณะทำงานทุกฝ่ายที่ทำงานกันอย่างเต็มกำลังจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ประเทศไทยเราจะต้องสามารถ จัดการและควบคุมสถานการณ์ได้ สุดท้ายเราจะผ่านพ้นวิกฤตใน ครั้งนี้ไปพร้อมกัน”