“เอสซีบี เทคเอกซ์” เสริมแกร่งทีมบริหาร ประกาศแต่งตั้ง โจนาธาน ชาร์ป ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ปักธงสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในอาเซียน

0
1445

“เอสซีบี เทคเอกซ์” เสริมแกร่งทีมบริหาร ประกาศแต่งตั้ง โจนาธาน ชาร์ป ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ปักธงสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในอาเซียน 

“บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด” (SCB TechX) บริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) และ “ปับลิซีส เซเปียนท์” (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ประกาศแต่งตั้ง นายโจนาธาน ชาร์ป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี เสริมทัพทีมบริหาร รับภารกิจสำคัญในการสร้างขีดความสามารถและการเติบโตใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม โดย นายโจนาธาน ชาร์ป จะรับผิดชอบในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยผลักดัน SCB TechX สู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในอาเซียน 

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีบี เทคเอกซ์ (SCB TechX) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศแต่งตั้ง นายโจนาธาน ชาร์ป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) เพื่อรับภารกิจสำคัญในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านายโจนาธาน จะสามารถนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีมาช่วยสร้างการเติบโตรวมถึงผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ และดีสุดในอาเซียน ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า”

นายโจนาธาน ชาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “SCB TechX คือ องค์กรที่เป็นต้นแบบให้กับบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ธนาคาร รวมถึงองค์กรที่ให้บริการด้านการเงิน สามารถตอบสนองความคาดหวัง พร้อมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทั้งบริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร และที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน (Non-Banking) ด้วยการผสมผสานของบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั้ง  กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) และปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) โดย SCB TechX มุ่งหวังผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจดิจิทัล เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต”

นายโจนาธาน ชาร์ป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้กับลูกค้าองค์กรชั้นนำทั่วโลก ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และกว่า 12 ปี ในเอเชียแปซิฟิก เช่น Unilever, MetLife, ANA, BBL, Pandora และอื่น ๆ ก่อนหน้าร่วมงานกับ SCB TechX นายโจนาธาน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำอาเซียนที่ ปับลิซีส เซเปียนท์ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ร่วมงานกับปับลิซีส เซเปียนท์ มีโอกาสดำรงตำแหน่งหัวหน้าด้าน Technology & Delivery ทั่วเอเชียแปซิฟิก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ ปับลิซีส เซเปียนท์ นายโจนาธาน ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันชั้นนำหลากหลายสถาบัน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ระบบคลาวด์ และการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Royal Military College of Canada จากประเทศแคนาดา 

เกี่ยวกับ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ผู้ให้บริการธุรกิจในรูปแบบ พัฒนาระบบดิจิตอลเทคโนโลยี และธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ชั้นนำของอุตสาหกรรม ให้บริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น ฟู้ดเดลิเวอรี, บริการด้านสุขภาพ และการสำรองการเดินทางบนระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย SCB TechX มุ่งมั่นในการมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.scbtechx.io