“เอสซีบี ดีแบงก์” ผนึก “มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนา แพลตฟอร์มสุขภาพ ภายใต้โครงการ “Mahidol SCB Health Application”

0
1568

เอสซีบี ดีแบงก์” (SCB DBANK) หน่วยงานด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพโครงการ “Mahidol SCB Health Application” ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาฟังก์ชันคำนวณการทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมสาธิตการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และร่วมกันจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และนำเอาความสามารถด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายใต้ความท้าทายด้านดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB DBANK) กล่าวว่า “ปัจจุบันบริการด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คนไทย และคนทั่วโลก หันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เอสซีบี ดีแบงก์ (SCB DBANK) มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเงินอันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) ให้เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และช่วยยกระดับประสบการณ์ทั้งทางด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ “Mahidol SCB Health Application” เป็นการนำเอาจุดแข็งของสององค์กรมาผสานเข้าด้วยกัน ทั้งด้านความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ของเอสซีบี ดีแบงก์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันศึกษา พัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องการคำนวณการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มสุขภาพ พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมสาธิตการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และร่วมกันจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพแบบไร้รอยต่อให้กับคนไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ความร่วมมือ ระหว่าง เอสซีบี ดีแบงก์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสององค์กร ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดและขยายสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง            มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “โควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของทุกคนรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพของคนในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ที่มีปณิธานในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการที่จะนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เรามีมาผสานขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และสานต่อเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีการกีฬา ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา  และสถาบันโภชนาการ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักโภชนาการ และคุณค่าทางอาหาร โดยนำเอาฐานข้อมูลงานวิจัยมาร่วมสนับสนุน ในโครงการ Mahidol SCB Health Application ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ต่อไป