เอสซีจี พัฒนาดิจิทัลโซลูชันยกระดับการจัดการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

0
1641

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เป็นอีกธุรกิจของเอสซีจีที่มีแนวโน้มสดใส แต่ด้วยปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องมีความรวดเร็วและครบวงจร ธุรกิจจึงต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน โดยมี “การจัดการข้อมูล” ที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยหลัก เพราะหากมีการจัดการข้อมูลที่ดีและนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม จะเอื้อให้การปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจตามมาได้มากมาย

หนึ่งตัวอย่างของการสร้างโซลูชันเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลที่เป็นรูปธรรมของธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี คือ ระบบ “Angel Store on cloud” ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่ผ่านมาที่มักมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงาน เช่น ความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล และความยากในการติดตามสถานะ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความแม่นยำสูง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้หากใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจแพคเกจจิ้งมีโรงงานหลายแห่ง ฉะนั้นการมองเห็นข้อมูลต่างๆ พร้อมๆ กัน แบบเรียลไทม์จึงสามารถช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้มากมาย โดยการนำเทคโนโลยีด้าน Machine Learning เข้ามาช่วยบริหารจัดการให้สามารถลดปริมาณการจัดเก็บวัสดุลง ซึ่งหากในอนาคตมีวัสดุบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บ ก็จะสามารถลดจำนวนคลังที่อยู่ใกล้เคียงกันลงได้

จากปัญหาในการจัดการข้อมูลคลัง สู่แนวทางการพัฒนาโซลูชันรูปแบบใหม่

คุณสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ Industry 4.0 Transformation Director ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ Angel ว่า เกิดจากแนวคิดการสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กรในรูปแบบสตาร์ทอัพ (Internal startup) ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานตลอดวงจร และการทดลองเรียนรู้ (Test and learn) ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการทำงาน

“ทีมงานเริ่มต้นจากการเข้าไปดูกระบวนการทำงานจริงของการจัดการคลังทุกขั้นตอน เพื่อเรียนรู้ วิธีการ และค้นหาปัญหาที่แท้จริงที่ต้องนำมาปรับปรุง จากนั้นเพื่อให้สามารถหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อปัญหาได้จริง จึงเน้นการทำ Test and learn ด้วยการนำโซลูชันที่พัฒนาขึ้นจากทีมผู้เชี่ยวชาญและการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการด้วยไปลองใช้กับการทำงานจริงก่อน แล้วค่อยๆ ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับหน้างานจนได้ระบบที่สมบูรณ์

กระบวนการทำงานของ Angel ครอบคลุมการรับ-เก็บ-จ่าย ครบวงจร

Angel เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยมีขอบเขตการทำงานครอบคลุมตั้งแต่การ “รับ-เก็บ-จ่าย” จึงช่วยให้การทำงานจัดการคลังได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการทำงานลดลงได้มากกว่าร้อยละ 50 ทั้งยังช่วยลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

คุณสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า “Angel ช่วยทำให้ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า การชำระเงิน จนถึงการเบิกสินค้า ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จึงช่วยลดโอกาสการสูญเสียในทุกขั้นตอน อีกทั้ง Angel ยังสามารถวิเคราะห์ปริมาณการจัดเก็บวัสดุคงคลังให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรวางแผนการซื้อวัสดุได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ลดการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ ทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสของวัสดุคงคลังและกระแสเงินสด เนื่องจากสามารถตรวจสอบติดตามได้ทุกขั้นตอนและตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข้ามระหว่างโรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีด้าน Machine Learning เข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง”

ผลตอบรับจากการใช้งาน Angel ชี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับการทำงานได้จริง

คุณสุรศักดิ์ บอกว่า Angel ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการจำลองคลังแบบเสมือนจริงเข้ามาไว้ในระบบแบบออนไลน์และเรียลไทม์ ทำให้ระบบงานเอกสารที่เคยยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบทำมือไปสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

“เมื่อก่อนหากต้องการตรวจสอบสินค้าคงคลัง คนทำงานจะต้องเข้าไปที่คลังแล้วหาว่าของอยู่ตรงไหน มีจำนวนเท่าไหร่ จากนั้นก็ต้องใช้เวลาอย่างมากในการกรอกข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำรายงาน ปัจจุบันเมื่อปรับระบบมาใช้ Angel ทำให้สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้ด้วยการสแกน QR Code แล้วระบบจะทำรายงานออกมาให้ดูได้แบบออนไลน์ทันที ส่วนการจัดการและการอนุมัติเอกสารที่เดิมต้องทำบนกระดาษทำให้บางครั้งเกิดความล่าช้าเพราะต้องรอผู้อนุมัติมาเซ็น แต่ตอนนี้ก็มีความรวดเร็วเพราะสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ หรือเวลาที่ต้องการปรับปรุงหรือลดจำนวนการจัดเก็บ จากเดิมใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมงเพราะต้องคำนวณจำนวนสินค้าคงคลังด้วยมือ แต่ด้วยระบบ Angel ทำให้กดตรวจสอบได้ครั้งเดียวเป็น 10,000 รายการ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงสามารถลดสต๊อกได้ถึงร้อยละ 10-15”

ก้าวต่อไปของ Angel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ-จัดหา-จัดเก็บ ให้ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี มีแผนพัฒนา Angel ให้มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างและครบวงจรมากขึ้น พร้อมตั้งใจที่จะขยายการใช้งานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ จัดหา และจัดเก็บ ให้ธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมได้เช่นกัน

“เรากำลังขยายขอบเขตและขนาด (Scope and Scale) ของระบบ Angel ให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดเก็บ จนถึงจ่ายเงิน และพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถขยายเข้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการจัดการคลังไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก และหากแพลตฟอร์มนี้ได้ขยายออกไปมากขึ้น จะทำให้เรามีโอกาสจากการมีผู้ใช้งานที่มีสินค้าและวัสดุเหมือนกัน ซึ่งอาจทำให้เราสามารถใช้ระบบ Angel เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายวัสดุต่างๆ ได้อีกด้วย”