เอมสตาร์  จัดกิจกรรมฝึกอบรม “ใครๆก็ผอมได้ ด้วยไวทอลสตาร์” ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมดอนจั่นแกรนด์ จ.เชียงใหม่

0
365

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 – นพ.พนิ นทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอม ส ตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดการฝึกอบรม “ใครๆก็ผอมได้ ด้วยไวทอลสตาร์” ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมดอนจั่นแกรนด์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจนักธุรกิจเอมสตาร์ที่สนใจในการเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักแบบถูกวิธี ที่จะช่วยให้สามารถผอมและมีหุ่นที่ดี พร้อมทั้งมีความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดี รวมทั้งเรียนรู้การเป็นที่ปรึกษาด้านการลดน้ำหนักอย่างจริงจัง เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในการสร้างองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ของตนเอง #aimstarnetwork #vitalstar #vitalstarslimmingprogram