เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
1459

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงานคปภ.บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย