เลขาธิการคปภ.นําคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง บริจาคไซริ้งค์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จํานวน 200,000 ชิ้น

0
1359

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (สวปส.) นําคณะกรรมการ สวปส. และศิษย์เก่า วปส. หลายรุ่นร่วมบริจาคไซร้ิงค์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จํานวน 200,000 ชิ้น

โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองราชเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อ วันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2564 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ