เริ่มแล้ว! “กรุงไทย” เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอิงดัชนีหุ้นธุรกิจ AI ระดับโลก คุ้มครองเงินต้น 100%

0
1342

​ธนาคารกรุงไทย รายงานว่า ธนาคารเริ่มเปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นวันแรก เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมากจึงขยายระยะเวลาเปิดขายจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 นี้
จุดเด่นของหุ้นกู้ชุดนี้ คือ คุ้มครองเงินต้น 100 % ผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีหุ้นในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี AI ระดับโลก อาทิ บริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google บริษัท Meta หรือบริษัท Facebook เดิม eBay Tencent Alibaba Zoom รวมถึงบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน AI Infrastructure เช่น NVIDIA Pure Storage Intel เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนสูงขึ้น เติบโตไปกับธุรกิจ AI ซึ่งมีศักยภาพสูง เป็นธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพื่อจองซื้อได้แล้ววันนี้ถึง 25 มกราคม 2565 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่เบอร์ 0-2208-4691 0-2208-4673 0-2208-4835 0-2208-4818

Krungthai offers index linked note tied to global AI companies with 100% principal protection
​Krungthai Bank announced that the offering of Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) index linked note, which started on 19 January 2022, has been extended to 25 January 2022 due to overwhelming interest received from investors.
The predominant advantages of the note are full principal protection and returns derived from stock performance of big AI tech companies, such as Alphabet (Google’s parent company), Meta (formerly Facebook), eBay, Tencent, Alibaba and Zoom, as well as leading companies in AI infrastructure, such as NVIDIA, Pure Storage and Intel. The note will give investors a chance to get better returns from a high-growth industry like AI, which is one of the key factors driving world economic growth.
Interested investors can visit a Krungthai branch or call 02-208-4691, 02-208-4673, 02-208-4835, 02-208-4818 for more information or to buy the notes from today to 25 January 2022.