เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Miss Teen Thailand 2018

0
274

     

นายอภิธร อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในการประกวด Miss Teen Thailand 2018 และเป็นตัวแทนมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกันภัยจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวชนกนันท์ เสนปิ่น Miss เมืองไทยประกันภัย ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกับบริษัทในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สาธารณชน ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดมิสทีน ไทยแลนด์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส รวมถึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูก เพื่อให้เยาวชนก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพคืนกลับสังคม งานจัดขึ้น ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้