“เมืองไทยประกันภัย” ครบรอบ 91 ปี 20 มิถุนายนของทุกปี คือ วันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0
370

ก้าวแห่งความยั่งยืน เชื่อว่า…ทุกก้าวเดินคือภารกิจแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัย เราพร้อมช่วยส่งเสริมชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และรู้สึกอุ่นใจทุกครั้ง เมื่อยามเกิดภัย นับเป็นเส้นทางแห่งรอยยิ้ม ของ “เมืองไทยประกันภัย” ที่ทำให้ทุกคนกลับมา “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

นวลพรรณ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ทายาทตระกูลล่ำซำ รุ่นที่ 5

#ทีมแอดมินมาดามแป้ง #เมืองไทยประกันภัย #ยิ้มได้เมื่อภัยมา