เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว “บริการ MTL Portfolio Management” สำหรับยูนิตลิงค์ ขึ้นแท่นประกันชีวิตรายแรกให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

0
1082

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำยูนิตลิงค์ ชูบริการ MTL Portfolio Management พร้อมดูแลพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการคัดเลือกกองทุนรวม กำหนดสัดส่วนการลงทุน ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติให้ทันตามสถานการณ์ โดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจ 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ในตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และความพร้อมด้านระบบงาน บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือบริหารการลงทุน บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการ MTL Portfolio Management” ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ในประเทศไทย กับรูปแบบการบริการที่มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Excellent Customer Experience) ตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่มีเวลาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคอยติดตามดูแลพอร์ตการลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป้าหมายการวางแผนการเงินในระยะยาว

“ปัจจุบันความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้สอดรับกับสภาวะการลงทุนที่มีความผันผวน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี ด้วยการให้บริการ MTL Portfolio Management เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ 

ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนมาอย่างยาวนาน และได้ออกแบบพอร์ตการลงทุนแนะนำตามระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกลงทุนเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี แม้จะผ่านช่วงผันผวน เช่น สงครามการค้า และการระบาดของไวรัส ผลตอบแทนระยะยาวของพอร์ตโฟลิโอแนะนำตามระดับความเสี่ยงทั้ง 5 พอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.90%-5% ต่อปี (ข้อมูล ณ 29 เม.ย. 65) ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นายสาระกล่าว

ทั้งนี้ บริการ MTL Portfolio Management คือบริการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการลงทุน ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยการประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะการลงทุน และการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการติดตามดูแล ตรวจสอบ และปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติให้ทันต่อสถานการณ์ ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและยืดหยุ่น ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสอดรับกับโลกยุคใหม่ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของการบริการที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของลูกค้า สมัครเพียงครั้งเดียว เพื่อรับบริการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ 

สนใจรับบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1766 กด 6 ในวันและเวลาทำการ หรือ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

หมายเหตุ  

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน 

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย