เมืองไทยประกันชีวิต เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู และ 5 พญาเทพเจ้ามังกรพร้อมเชิดมังกรชมพู ประจำปี 2567

0
209

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ  นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ   ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสลิล ล่ำซำ นายภูมิชาย  ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อม  นางสาวกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ และนางสาววรลักษณ์  ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู และ 5 เทพพญาเทพเจ้ามังกร พร้อมเชิดมังกรชมพูและสิงโต เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความเคารพ กราบสักการะองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี ณ สวนสุขภาพโพธิพงษ์ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ภายในงานเริ่มลำดับพิธีด้วยคณะผู้บริหารอัญเชิญองค์เทพมา ณ แท่นประทับ ถวายเครื่องสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู และ 5 พญาเทพเจ้ามังกร ตามด้วยคณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติร่วมงาน และพนักงาน ร่วมสักการะองค์เทพ  การแสดงเชิดมังกรชมพูและสิงโต ปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ และพนักงานร่วมพิธีลอดใต้ท้องมังกรชมพู.