เมืองไทยประกันชีวิต สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ คว้า “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด” รางวัลสูงสุดที่มากกว่าที่หนึ่ง  นั่งแท่นบริษัทฯ ที่บริหารงานดีเด่น-แข็งแกร่งรอบด้านตลอดกาล

0
1229

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับ 3 รางวัล เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ 

โดยการได้รับ “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่นและมีความแข็งแกร่งรอบด้าน ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ จากความโดดเด่นด้านการบริหารงานในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพ บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเข้าถึง ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  การจัดการด้านสังคม (Social)  และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG จนทำให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ติดต่อกัน 4 ครั้ง และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน ซึ่งนับเป็นความโดดเด่นที่สูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัย

สำหรับ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันภัยสำหรับรายย่อย  

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังสามารถคว้า “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563ซึ่งจัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมให้การนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 

“เมืองไทยประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับ 3 รางวัลอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นสุดยอดความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลและพร้อมเดินเคียงข้างทุกช่วงของชีวิต ผ่านนโยบายMTL Trusted Lifetime Partner พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคน เราขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนแห่งความเชื่อมั่นและโอกาสจากลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทุกท่าน ทั้งหมดนำมาซึ่งการได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้” นายสาระ กล่าว  

 MTL Makes History 

to Win “Hall of Fame Award”, Reflecting Its Utmost Beyond the Best,

Being the Company with Outstanding Management with Strength

Mr. Sara Lamsam, Chief Executive Officer, and Dr. Sutee Mokkhavesa, President of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited, received 3 honorable awards of pride for 2020 including Hall of Fame Award, Life Insurance with Outstanding Insurance Policy Promotion for People Award and OIC InsurTech Award 2020 from Prime Minister’s Insurance Awards 2021 held by the Office of Insurance Commission (OIC). The awards were presented by Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, and Dr. Suthiphon Thaveechaiyagarn, Secretary-General of the Office of Insurance Commission (OIC), who offered his congratulations at the hybrid ceremony.

The Company made a great history by winning “Hall of Fame Award 2020” because it is considered as the most prestigious award in the insurance industry that is presented to the company with outstanding management and strength by OIC. Muang Thai Life Assurance is the first and only company to win this award from its outstanding management in all areas including development of life and health products and services, development of services to meet all needs, and various distribution channels as well as sustainable and outstanding operations with focus on environmental, social, and governance (ESG). Therefore, the Company won Prime Minister’s Insurance Honorable Awards, Honorable Award of Life Insurance Company with Outstanding Management Award for 4 consecutive years, and Outstanding Life Insurance Company with Outstanding Management 1st Place Award for 15 consecutive years, considered as the most outstanding in the insurance industry.

The Company has won “Life Insurance with Outstanding Insurance Policy Promotion for People Award 2020” for 8 consecutive years. The criteria for the award include participation in insurance product development as well as support and endorsement through activities, public relations in terms of expansion of policy distribution channels, and customer service enhancement to encourage the citizens to have individual insurance.

Moreover, MTL won “OIC InsurTech Award 2020” which was held for the first time this year. The award reflects the Company’s outstanding innovation and determination to develop innovative products and services as well as adoption of modern technologies in the work processes in order to comprehensively satisfy the needs of customers.

“Muang Thai Life Assurance is pleased to have received 3 great awards. It is our ultimate achievement that reflects our commitment to take care of and stay with the customers in every life stage through the policy of “MTL Trusted Life Time Partner”, ready to deliver happiness and smile to everyone. We would like to thank for your trusts and opportunities which helped us make the great history to have received these prestigious awards of pride this time.” Mr. Sara said.