เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต 2563  ในงาน Money & Banking Awards 2020

0
1177

นายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัลให้แก่ นางพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020  ในสาขาบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต 2563 จากวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้สมัครและผู้ขอใช้บริการ  ทางการเงินและการลงทุน จากงานมหกรรมการเงินธนาคารครั้งที่ 20 ณ    ชาเลนเจอร์ 1-2  อิมแพ็ค เมืองทองธานีและจากการสำรวจในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ภูมิภาค รวม 6 ครั้ง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา