เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “แบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด” จาก กบข.ร่วมกับนิตยสาร BrandAge

0
1074

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบรางวัล “แบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด” ในกลุ่มประกันชีวิต แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยทัศนคติ ความพึงพอใจและความชื่นชอบของสมาชิก กบข.ที่มีต่อสินค้าและบริการ (GPF Most Admired Brands) จัดขึ้นโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมกับนิตยสาร BrandAge เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกต่อแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมจัดสวัสดิการกับ กบข. รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในด้านของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อาคารอับดุลราฮิม