เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำจิตอาสาร่วม “โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทย”

0
390

เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทย ด้วยสถานการณ์เต่าทะเลในประเทศไทยกำลังเผชิญกับความกดดันและปัญหาสำคัญที่ทำให้มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย ตอน รักษ์เต่าทะเล” เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของประเทศไทยที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสถานการณ์เต่าทะเลในประเทศไทย กำลังเผชิญกับความกดดันและปัญหาสำคัญที่ทำให้มีความเสี่ยง ในการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลไปได้ อาทิ ปัญหาด้านการล่าและการค้าเต่า นับเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีอยู่ ในบางพื้นที่ของประเทศไทย เต่าถูกล่าเพื่อขายมาเป็นเครื่องประดับหรืออาหารและการถูกจับโดยเครื่องมือประมง

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบุกรุกที่อาศัยของเต่าทะเล โดยเฉพาะชายฝั่งที่มีที่อยู่บนชายหาด ส่งผลให้เต่าทะเลไม่สามารถวางไข่ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและสภาพทางทะเลอาจมีผลกระทบต่อเต่าทะเล ปัญหาขยะมลพิษทางทะเล ละสิ่งแวดล้อมอื่นๆ สามารถส่งผลกระทบต่อเต่าทะเลให้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด

ทั้งนี้บริษัทฯ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ได้นำจิตอาสาเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย ตอน รักษ์เต่าทะเล” เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลและสมดุลทางระบบนิเวศที่มีความยั่งยืน ป้องกันการสูญพันธุ์ที่กำลังเผชิญกับการล่า เพื่อการค้าและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับชุมชนท้องถิ่น และประการสำคัญเป็นการสร้างการรับรู้ในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งสามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ และการเข้าใจถึงผลกระทบของกิจกรรมมนุษยชาติต่อธรรมชาติ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนการการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต้าทะเล กองทัพเรือ โดยได้สร้างโรงเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เพื่อสำหรับใช้เป็นอาหารให้กับเต่าทะเลที่ทางโรงพยาบาลเต่าทะเลทำการอนุบาลและสัตว์ทะเลต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์อื่นๆ โดยการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำทะเลตัวใหม่ เนื่องจากเครื่องสูบน้ำทะเลตัวเก่ามีสภาพทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องสูบน้ำทะเลนั้นเป็นอุปกรณ์หัวใจหลักที่ใช้งานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และล่าสุดได้มอบเงินบริจาคของพนักงาน ผ่านมูลนิธิเมืองไทยยิ้มเพื่อสานต่อกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ในโครงการ “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย ตอน รักษ์เต่าทะเล” สำหรับใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเต่าทะเล ในกิจกรรมจิตอาสาเมื่อเร็วๆ นี้

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนาวาเอกเหรียญชัย พ่วงเชย ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเรือเอกหญิงกรกมล กิตติกัมลา สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลเต่าทะล กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายพิเศษถึงสถานการณ์ของเต่าทะเล ตลอดจนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่ประโยชน์ต่อจิตอาสาเมืองไทยประกันชีวิต และเปิดโอกาสให้จิตอาสาได้ร่วมทำความสะอาดบ่อพักและบ่อดูแลเต่าที่ป่วยก่อนปล่อยลงสู่ทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

“การอนุรักษ์เต่าทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล และเพื่อสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐบาล ภาคองค์กรเอกชน และชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้และเพื่อให้เต่าทะเลมีโอกาสในการอยู่รอดและเพิ่มปริมาณอย่างยั่งยืน” นายสาระ กล่าวสรุป