เมืองหนานหนิงประกาศแผนสนับสนุนภาคธุรกิจ ชี้องค์กรเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินภาวะธุรกิจ

0
1378

เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง ดำเนินบทบาทสำคัญในการยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม

“คืนอำนาจสู่องค์กร” ทุกคนคือคณะกรรมาธิการธุรกิจและแอมบาสเดอร์” เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง หงายไพ่เด็ดโดยออกแผนปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง เพื่อ ‘ยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ’ และแผนประเมินพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงว่าด้วย ‘การคืนอำนาจสู่องค์กร’ โดยหวังว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างครอบคลุม กระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดและการสร้างสรรค์ทางสังคมอย่างเต็มที่ สอดคล้องตามข้อกำหนดของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและเมืองหนานหนิงที่จะเดินหน้าปฏิรูปรัฐบาลอย่างลึกซึ้ง และการวางแผนงานเพื่อดำเนินการในระยะเวลา 100 วัน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม รวมถึงรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาและจุดแข็งของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงเพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ปล่อยให้องค์กรเป็นผู้ตัดสิน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง ออกแผนปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง เพื่อ ‘ยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ’ และแผนประเมินพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงว่าด้วย ‘การคืนอำนาจสู่องค์กร’ เมื่อวันที่ 2 กันยายน โดยในวันเดียวกัน มีการจัดงานสัมมนาพิเศษครั้งแรกว่าด้วย “การยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” เพื่อรวบรวมแนวคิดและบรรลุฉันทามติ ซึ่ง “ไฮไลต์” มากมายของเอกสาร 2 ฉบับนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจในการถกอภิปราย โดยเฉพาะแนวคิดริเริ่มในการ “คืนอำนาจแก่องค์กร” ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างล้นหลาม

“มีเพียงองค์กรเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เราได้ละทิ้งโหมด “ประเมินด้วยตนเอง” และปล่อยให้องค์กรเป็นผู้ตัดสิน ความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้นำและพนักงานปรับปรุงบริการและประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ” He Shanghan เลขาธิการคณะกรรมการการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์ และผู้อำนายการคณะกรรมการบริหารพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง กล่าว

“คืนอำนาจแก่องค์กร” โดยจัดการประเมินเป็นไตรมาส เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรให้คะแนนแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ได้แก่ “พอใจ” “ค่อนข้างพอใจ” และ “ไม่พอใจ” ครอบคลุมด้านทัศนคติ ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการบริการ

ผลการประเมินไม่เพียงส่งผลต่อ “ชื่อเสียง” เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ “ตำแหน่ง” ด้วย “เราจะออกหนังสือแจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานในครั้งแรก จากนั้นในครั้งที่ 2 จะมีการพูดตักเตือน และครั้งที่ 3 จะไล่ออกหรือโยกย้ายพวกเขาออกจากงานผ่านทางการตรวจสอบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงในกลไกนี้ เราพยายามกระตุ้นให้ผู้นำเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวเพื่อสนับสนุนองค์กรให้ดียิ่งขึ้น”

“การปรับปรุง” สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาในการพัฒนาธุรกิจ และได้ลงลึกปฏิรูปการทำงานของรัฐบาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การก่อตั้งสำนักงานอนุมัติแห่งแรกของกว่างซีและแห่งที่ 3 ของจีน ไปจนถึงการสร้างแบรนด์บริการอย่างอบอุ่น มุ่งให้บริการที่ดีที่สุดแก่นักลงทุนและองค์กร รวมทั้งการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

การอนุมัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: เรานำเสนอบริการอนุมัติตามความต้องการ 6 ประเภท แบ่งเป็นการฝึกฝนด้านนโยบาย การอนุมัติแบบบูรณาการ การอนุมัติขั้นตอนเดียว การตรวจเยี่ยมล่วงหน้า การให้คำปรึกษาเพื่อการอนุมัติที่สำคัญ และบริการ “เหมือนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก” ยกระดับ “นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล” สู่ “บริการปฏิบัติตามนโยบาย” เพื่อรองรับการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายร่วมกัน และการดำเนินนโยบายพิเศษสำหรับองค์กร ตลอดจนผลักดันการดำเนินโครงการด้วยการ “ก่อสร้างทันทีที่ได้รับใบอนุญาตที่ดิน”

นำเสนอบริการที่รอบคอบและมีคุณภาพ: เราได้สร้าง “นโยบายเฉพาะสำหรับองค์กร” แรงจูงใจทางการเงิน และนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา องค์กรย่อย 81 แห่งได้รับเงินสนับสนุนจำนวนกว่า 60 ล้านหยวน และมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนรวม 39.0264 ล้านหยวน ตามกลไกส่งเสริมโครงการ “1 โครงการ 1 ผู้นำ 1 ทีม และการปฏิบัติตามอย่างละเอียด” ผู้นำในคณะกรรมการการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์และคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ฯ ได้นำทีมลงสำรวจโครงการใหญ่ ๆ ในขอบเขตที่ดูแลอยู่ และให้บริการในสถานที่จริงเพื่อประสานงานและจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างโครงการ ทั้งในด้านการวางแผน จัดหาเงินทุน และสรรหาบุคลากร เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้โครงการเดินหน้า

ดึงดูดการลงทุนในแนวทางปฏิบัติและตรงเป้าหมาย: เราตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับเศรษฐกิจนิคม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ และด้านสนามบิน ผ่านทางนวัตกรรมด้านนโยบาย แพลตฟอร์ม และบริการต่าง ๆ เราได้ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอุปสรรคการพัฒนา โดยมีการก่อตั้งบริษัทบริการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง เพื่อสร้างทีมส่งเสริมการลงทุนระดับมืออาชีพ

“เราจะเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมและปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง ผ่านแผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อ “ยกระดับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ” เราพยายามรวมแนวคิดต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรวมอำนาจ ปฏิรูปการอนุมัติ ปรับปรุงบริการการอนุมัติ และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เร็วยิ่งขึ้น” Li Tianhuan ผู้อำนวยการสำนักงานอนุมัติแห่งพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง กล่าว

ความเชื่อมั่นขององค์กรในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น

“องค์กรเป็นผู้ตัดสินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีที่สุด ผมชื่นชมแนวคิดการ “คืนอำนาจให้องค์กร” Wei Tianbao ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Huluwa Guangxi Weiwei Pharmaceutical Co., Ltd. กล่าว

ด้วยการสนับสนุนของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง บริษัท Guangxi Weiwei Pharmaceutical Co., Ltd. ใช้เวลาเพียงปีกว่าในการคว้าใบรับรอง GNP และเริ่มต้นการผลิต โดยคุณ Wei Tianbao ได้กล่าวยกย่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สร้างโดยพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง ซึ่งยังเป็นผู้จัดการประชุมพิเศษและเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับ Huluwa Group ในการยื่น IPO ในปีนี้ได้ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว ซึ่งจากการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม ทำให้ Huluwa Group ผ่านการตรวจสอบ IPO ได้สำเร็จ

“ผมมองว่า หนึ่งในเกณฑ์สำคัญสำหรับการตัดสินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจคือดูว่ามันช่วยกระตุ้นการพัฒนาขององค์กรในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งจากผลประโยชน์โครงการเฟส 1 ที่มีการเปิดเผย กลุ่มบริษัทเราได้ตัดสินใจลงทุนอีก 250 ล้านหยวนเพื่อสร้างโครงการเฟส 2 และตั้งสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของเราอย่าง Huluwa Intelligent Liquid Manufacturing Center ไว้ที่นี่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สถานที่นี้ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับแผนกลยุทธ์ระดับประเทศของทางกลุ่มบริษัท” Wei Tianbao กล่าว

Lei Zhen ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Nanning Tengke Baodi Biotechnology Co., Ltd. กล่าวว่า “การประเมินจะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงดีขึ้น และกระตุ้นความเชื่อมั่นในการขยายธุรกิจของเราที่นี่”