เพื่อความสุข.พบปะพีน้องประชาชน

0
1137

เพื่อความสุข…ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( นาย นิพนธ์ บุญญามณี )/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมงาน Avengers พบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายบริเวณถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กทม.เป็นการลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ

เพื่อนำมาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ลาดพร้าวพร้อมทั้งได้มอบผ้ากันเปื้อนให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ขายอาหารอยู่บริเวณริมถนนซอยโชคชัย 4 และหน้ากากอนามัยแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์(เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่ต้องการเห็นกรุงเทพฯเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่สะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คือ ปัญหาการจราจรนับวันที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรอบๆบริเวณเขตลาดพร้าวซึ่งมีการขยายตัวของเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ ฟุตบาททางเท้าที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมา

โดยตนเองได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผิวการจราจรในบริเวณซอยโชคชัย 4 นั้นอยู่ในความดูแลของสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งนานมากแล้วที่ไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหรือปรับปรุงทำให้ผิวการจราจรไม่ราบเรียบบางจุดเป็นแอ่งกระทะน้ำท่วมขังเวลาเกิดฝนตกส่วนฟุตบาททางเท้าก็อยู่ในความดูแลของสำนักการโยธาสำนักงานก่อสร้างและบูรณะเช่นกัน เมื่อขาดการดูแลปรับปรุงสภาพก็เป็นอย่างที่พี่น้องประชาชนต้องการให้แก้ไขนั่นเอง ด้วยตนเองได้พยายามประสานแก้ไขปัญหาบางจุดที่สามารถทำได้รวดเร็วไปบ้างแล้ววันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่ปูพรมเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดและนำมาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปแก้ปัญหาในภาพรวมต่อไป