เพอร์เฟคไลฟ์ จัดสัมมนาหลักสูตรที่ 1 Unity Course รุ่นที่ 10 ณ ธาริดา แกรนวิว รีสอร์ท จ.นครนายก

0
2050

บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตรที่ 1 Unity Course รุ่นที่ 10 เสริมสร้างพลัง เสริมสร้างแนวคิด สู่การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นสนุกสนาน  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ธาริดา แกรนวิว รีสอร์ท จ.นครนายก