เปิดโครงการ EaSy Green Fin by BAM พัฒนาทรัพย์สินรอการขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก

0
410

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายมงคล เหลี่ยมวัฒนากุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ EaSy Green Fin by BAM ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน (ESG) ณ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

โดยได้ดำเนินการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย ประเภทที่ดินเปล่า เนื้อที่กว่า 10 ไร่ให้เป็นพื้นที่สวนดอกปอเทือง ดอกสร้อยไก่ ดอกซัลเวีย และสวนหย่อม ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ของท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยโครงการดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์ของ BAM อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ภายในงาน BAM ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจของ BAM โดยคำนึงถึงแนวคิด ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป