เปลี่ยนโลกให้คมชัดขึ้นด้วยนวัตกรรมล่าสุด “นาโนรีเลกซ์ เคลียร์-NanoRelex® CLEAR”

0
906

รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และจักษุแพทย์ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น จัดงานแนะนำเทคโนโลยีล่าสุด “นาโนรีเลกซ์ เคลียร์” (NanoRelex® CLEAR) ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาสายตาสั้น เอียง และสายตายาว นวัตกรรมล่าสุดนำเข้าโดยเลเซอร์วิชั่นที่ถือเป็นผู้บุกเบิก NanoRelex® แห่งแรกของประเทศไทย

โดยทีมศัลยแพทย์เลสิกชื่อดังระดับมืออาชีพและบริการมาตรฐานสากล โดยมี กิตติภัทร แก้วเจริญ, รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา, ศิริรัตน์ วงศ์ทองศรี, นิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์, ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์, อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ อนุวัฒน์ ร่วมสุข  มาร่วมงาน ณ อาคารเลเซอร์วิชั่น รัชดาภิเษก 48

เรียงจากซ้าย

1.คุณก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ

2.คุณรัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

3.คุณศิริรัตน์ วงศ์ทองศรี

4.รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี

5.คุณนิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์

6.คุณฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์

7.คุณอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

8.คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข

ต้องการสอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ คอมมิวนิเคชั่น เอเจนซี่ จำกัด

คุณธชาษร อัสดาธร (เกล้า) โทร 098-635-6365    Email: 9@ninetynine99.com