เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโควิด-19

0
1473

นางสาว สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส (ที่ 4 จากซ้าย) ต้อนรับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ (ที่ 5 จากซ้าย) เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการรับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาค และโครงการ Food Paradise เปิดพื้นที่ในศูนย์การค้าฟรีให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นการต่อยอดการสนับสนุนภาคการเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องของเทสโก้ โลตัส และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนอกเหนือจากโครงการเหล่านี้แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังได้รับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่มอีกกว่า 3 เท่าของปริมาณที่รับซื้อในปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีช่องทางระบายสินค้าที่ไม่สามารถส่งออกได้