เทรน (ประเทศไทย) เปิดตัวโซลูชันใหม่ สำหรับระบบปรับอากาศ หนุนโรงแรม-ศูนย์การค้า รับมือกับการระบาดของเชื้อโรค

0
193

เทรน (ประเทศไทย) เปิดตัวนวัตกรรมระบบฟอกอากาศล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูง PCO และ UVGI ที่สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร บนพื้นฐานแนวคิดสำคัญของเทรนที่มุ่งมั่นจะสร้าง “Now Normal Indoor Air Quality”

เทรน (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอากาศ   เทรนรวมถึงอะไหล่ และบริการครบวงจร เปิดตัวนวัตกรรมระบบฟอกอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น ช่วยธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้า บนพื้นฐานแนวคิดสำคัญของเทรนที่มุ่งมั่นจะสร้าง “Now Normal Indoor Air Quality” ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น

ระบบฟอกอากาศของ เทรนได้ใช้เทคโนโลยี PCO (Photocatalytic Oxidation) และ UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการควบคุมการปนเปื้อนในอากาศที่พบได้ทั่วไปเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อโรคให้กับระบบปรับอากาศ ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน โดยกลุ่มโรงแรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจกลุ่มแรกที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ระหว่างที่ธุรกิจฟื้นตัวจากช่วงหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของไวรัส ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีสัดส่วน 18% ของ GDP ในปี 2562 ซึ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงถึง 66% เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง และยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และเข้มงวดในการเข้าพักที่โรงแรมมากขึ้น

เราถือเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศรายแรกในประเทศไทยที่เปิดตัวโซลูชันใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ตามรายงานการวิจัยระบุว่า เทคโนโลยีระบบปรับอากาศ (HVAC) สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในอากาศภายในอาคารได้ แม้ว่าจะยังไม่มีการทดสอบและยืนยันการแพร่เชื้อและการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ก็ตาม โดยนวัตกรรมเฉพาะของเทรนเป็นการรวมเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า PCO และ UVGI ซึ่งสามารถควบคุมและลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศ รวมทั้งฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ก๊าซ และเชื้อไวรัสนายพัลลภ เตชะสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ เทรน (ประเทศไทย) กล่าว