เติมเงินเข้า GrabPay Wallet จากบัญชีธนาคารกรุงศรี รับฟรี GrabFood e-Coupon รวมมูลค่าสูงสุด 150 บาท

0
492

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ GrabPay Wallet ที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขั้นต่ำ 100 บาท เข้าบัญชี GrabPay Wallet ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 รับ GrabFood e-Coupon รวมมูลค่าสูงสุด 150 บาท โดยสิทธิพิเศษนี้มอบให้ทั้งกับผู้ใช้บริการใหม่และผู้ใช้บริการปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังนี้
• สำหรับผู้ใช้บริการใหม่ เพียงเติมเงินเข้าบัญชี GrabPay Wallet ด้วยบัญชีธนาคารกรุงศรี เป็นครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท มีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon มูลค่า 50 บาท
• สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน เพียงเติมเงินเข้าบัญชี GrabPay Wallet ด้วยบัญชีธนาคารกรุงศรี ขั้นต่ำ 100 บาท อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน และติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน โดยจะต้องเริ่มทำรายการเดือนแรกในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon รวมมูลค่า 100 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/grab-pay-wallet-top-up

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร