เดอะ สตรีท รัชดา ชวนบริจาคโลหิตร่วมต่อชีวิตผู้ป่วย ในสถานการณ์โควิด-19 กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 21

0
1357

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 21 ขอเชิญผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยขั้นตอนการรับบริจาคโลหิต อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ด้านการรับบริจาคโลหิต ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% เปลี่ยนผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตผืนใหม่ทุกวัน พร้อมจัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต

    ทั้งนี้ มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 และประสงค์บริจาคโลหิต ในการปฏิบัติตน ดังนี้ 

บริจาคโลหิต ก่อน ฉีดวัคซีน 

  • หากไม่มีอาการอ่อนเพลีย สามารถฉีดวัคซีนได้ ในวันถัดไป 
  • ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน

บริจาคโลหิต หลัง ฉีดวัคซีน 

  • กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ควรเว้นระยะ 7 วัน หลังฉีด 
  • กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7 14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ

หลังจากนี้จะดำเนินการส่งต่อโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตอย่างปลอดภัย ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลด้วยการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: The Street Ratchada