“เดอะ สตรีท รัชดา”ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “BLOOD DONATION” ครั้งที่ 23

0
1067

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ นายเกรียงไกร ทองเที่ยงธรรม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร และ นายไพรัช รัตตัญญู ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่เช่า ร่วมกับตัวแทนผู้เช่าร้านค้า นางสาวกันย์นุดี ครุจิต และ นางสาวทิวาวรรณ เกียรติเรืองชัย CEO บริษัท มินิไซซ์ แด๊นซ์ สตูดิโอ จำกัด ส่งมอบโลหิตที่มาจากการบริจาคในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 23 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1.3 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล เป็นผู้รับมอบโลหิต ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 

ทั้งนี้ กิจกรรม “Blood Donation” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา รวมทั้งสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการรับบริจาคโลหิตดำเนินงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคและผู้รับบริจาค