เชิญชวนนักศึกษา – บุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก  Thailand Plastic 4th Awards 2020 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 70,000 บาท    

0
1027

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด The New Normal Life โดยประเภทกลุ่มนักศึกษา- บุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน” Circular Economy Product เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท ประกอบด้วย 

  • รางวัล Gold Awards และเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัล Silver Awards และเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัล Bronze Awards และเงินรางวัล 10,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล (ถ้ามี) และเงินรางวัลละ 5,000 บาท     

         ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Awards จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวด “ASEAN Plastics Awards 2022” 

  • โดยสามารถสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบ: 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 
  • กิจกรรม Workshop: 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 
  • ส่งผลงานจริงภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
  • ประกาศรางวัล ณ โรงแรม S 31 วันที่ 2 เมษายน 2546    

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/Rp3YRctDkqVTaTVRA  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯ พลาสติก  คุณเกษราภรณ์ โทร. 02-345-1006