เจอเนสส์ โกลบอล รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่นด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในงาน AMCHAM CSR Excellence Awards 2020

0
223

คุณลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์  ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) รับมอบใบ ประกาศเกียรติคุณด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่นประเภท SME เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards (Silver) 2020

โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย (AMCHAM) ในโอกาสที่เจอเนสส์ได้ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคม เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเจอเนสส์ คิดส์ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน