เจอเนสส์ คิดส์ ช่วยน้องๆ ซ่อมแซมห้องน้ำในโรงเรียน

0
1781

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ เจอเนสส์ คิดส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นำโดย นาทเขษม วานิชกมลนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย และตัวแทนพนักงานบริษัทเจอเนสส์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน โดยสมทบทุนสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำในโรงเรียน พร้อมส่งเสริมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้น้องๆ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ดังพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart One Hope One Mission เราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนห้วยยาง จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเร็วๆ นี้