“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” จัดมินิคอนเวนชันทริป ขอบคุณตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยม

0
1375

    “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” จัดกิจกรรมมินิคอนเวนชันทริป “TRANG Exclusive Trip” มอบรางวัลท่องเที่ยวในประเทศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ผสมผสานกับกลยุทธ์การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายปี 2565 พร้อมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของทีมตัวแทนฝ่ายขาย ที่ร่วมพิชิตเป้าหมายในปีที่ผ่านมา ณ จังหวัดตรัง    

  โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางใกล้ชิด เพื่อต้อนรับและดูแลตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว พร้อมให้ความรู้และเทคนิคด้านการขายตามกลยุทธ์การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายปี 2565 ของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพตัวแทนจำหน่ายให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พร้อมการปลูกฝังให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต (Insurance Specialist) นักออกแบบสินทรัพย์ (Asset Designer) และที่ปรึกษาความมั่งคั่ง (Wealth Advisor) เป็นต้น เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้ยกระดับการให้บริการเตรียมพร้อมรับมือลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนจำหน่าย ถึงความสำเร็จต่อการพิชิตเป้าหมายในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยจัดขึ้น ณ จังหวัดตรัง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด