เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ขยายช่องทางตัวแทน รองรับการขยายตัวของฐานลูกค้า

0
475

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เดินหน้าลุยธุรกิจประกันชีวิต ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งของช่องทาง มุ่งเน้นการสรรหาตัวแทน และเพิ่มศักยภาพของตัวแทน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายในการสร้างทีมตัวแทนมืออาชีพเพื่อให้บริการและรองรับการขยายฐานลูกค้า ที่เติบโตที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โดย นายอาร์ช คอลมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้ประกาศแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer – CAO) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โดยจะรับผิดชอบการบริหารและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ร่วมกับ นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน Special Unit (CAO – Special Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นภายในฝ่ายเอเจนซี่ ที่มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาตัวแทนพิเศษเฉพาะทาง

นายอาร์ช กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ตรงตามความต้องการและเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งการขยายช่องทางตัวแทนถือเป็นก้าวสำคัญในทิศทางนี้ เราเชื่อว่า ภายใต้ความร่วมมือของผู้นำทั้ง 2 ท่านที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางตัวแทน ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์หลักของบริษัท ที่ให้คุณค่ากับตัวแทนของเราเสมอ และเชื่อมั่นว่าพวกเขามีความสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน

นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มามากกว่า 26 ปี ในการสร้างตัวแทนมืออาชีพในตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย รวมถึงการบริหารทีมตัวแทนขายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างตัวแทนแบบเต็มเวลา และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วน นายชวลิต ทองรมย์ นั้น เป็นผู้วางรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาช่องทางตัวแทน ซึ่งในบทบาทใหม่ของนายชวลิต จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาหน่วยงานพิเศษเพื่อต่อยอดการเติบโตให้กับช่องทางตัวแทน

Generali Thailand Expands its Agency Channel to Serve Customers
Generali Life Assurance (Thailand) is accelerating its expansion in the life insurance sector by expanding its agency channel. The company aims to strengthen its agency channel with a focus on recruitment and productivity of the agents. It further aims to build a strong professional agency to expand and serve the customer base, in line with the company’s commitment to fostering future growth.
Mr. Arsh Kaumi, the Country Manager of Generali Thailand and CEO of Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited, has announced the appointment of Mr. Somsak Uttasaereepong as the Chief Agency Officer (CAO) of Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited. In his new role, Mr. Somsak will oversee the management and development of agency channel focusing on building a professional agency channel. He will work closely with Mr. Chavalit Thongrom, Chief Agency Officer of the Special Unit (CAO – Special Unit), a unit dedicated to managing and developing specialized agents.
Mr. Arsh Kaumi said, “Generali Thailand aims at providing need-based and innovative solutions to its customers, and the expansion of agency channel is a step in this direction. We believe that the collaboration of Mr. Somsak Uttasaereepong and Mr. Chavalit Thongrom, two exceptionally talented and experienced leaders will play a pivotal role in strengthening our agency channel aligned with our strategic objective. We value our agents and strongly believe in their importance in serving the Thailand community.
Mr. Somsak Uttasaereepong brings to the role over 26 years of valuable experience and expertise in building professional agency in Thailand Life insurance market. His extensive track record includes successfully managing large sales agency teams and pioneering initiatives such as creating full-time agents and financial advisors. While, Mr. Chavalit Thongrom has built a strong foundation for agency development. In his new role, he will be supporting the growth and development of special agency unit.”