เจนเนอราลี่ ออกมาตรการดูแลตัวแทนทุกระดับพร้อมโบนัสช่วยเหลือพิเศษ ประกาศนำร่องอบรมและต่อใบอนุญาตตัวแทนผ่านระบบออนไลน์

0
263

เจนเนอราลี่ ประกาศมาตรการความคุ้มครองพิเศษเพื่อดูแลตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนทุกระดับ เตรียมโบนัสพิเศษสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมประกาศนำร่องอบรมและต่อใบอนุญาตตัวแทนผ่านระบบออนไลน์

            นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากที่ทางเจนเนอราลี่ได้มีมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มลูกค้าไปแล้วนั้น เราทราบดีว่าสภาวะเช่นนี้มีผลกระทบต่อการออกไปทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มตัวแทนที่ยังมุ่งมั่นในการให้บริการและดูแลลูกค้าในสถานการณ์นี้  ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีความนิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของตัวแทน จึงได้มอบสวัสดิการประกันความคุ้มครองพิเศษเพื่อดูแลกลุ่มตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนทุกระดับ โดยมอบความคุ้มครองกรณีหากตรวจพบว่าตัวแทนมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองหลักดังนี้  1) การชดเชยรายได้และรายได้เพิ่มเติมจากทำงาน ทั้งนี้ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ สูงสุด ไม่เกิน100,000 บาท สำหรับการเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลมากกว่า 15 วัน 2)ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล 1,000 บาทต่อวัน หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในไอซียูจะรับเพิ่มเป็นวันละ 2,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน และ 3)ความคุ้มครองชีวิต จำนวน 100,000 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายหรือโคม่าตามคำวินิจฉัยแพทย์ 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวแทนในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้พิจารณาอนุมัติมอบโบนัสการนำส่งกรมธรรม์เพิ่มเติมสำหรับการนำส่งในทุกๆกรมธรรม์และโบนัสพิเศษสำหรับตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนโดยจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากทั้งผลงานใหม่และการเก็บเบี้ยปีต่อ ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน- 30 มิถุนายน 2563 นี้ อีกด้วย

อีกทั้ง จากมาตรการ Physical distancing ที่ทำให้ตัวแทนไม่สามารถเดินทางมายังสำนักงานเพื่อฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนได้นั้น  บริษัทฯ จึงได้เร่งทำการพัฒนาระบบสำหรับการอบรมและต่ออายุใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ให้สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ได้เป็นเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับระบบการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตผ่านสื่อออนไลน์นั้น เจนเนอราลี่ได้ทำการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนเสมือนจริง ที่เรียกว่า GT Virtual Classroom ให้ตัวแทนสามารถลงทะเบียนรับการอบรม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสอบถามทางวิทยากรได้เสมือนการอบรมแบบปกติ มีระบบนับชั่วโมงของผู้เข้ารับการอบรมที่ได้มาตรฐาน และบททดสอบทั้งก่อนและหลังเข้ารับการอบรม รวมถึงมีการออกหนังสือผ่านการอบรม (E-Certificate) เพื่อใช้สำหรับยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนตามกฎของคปภ.กำหนด โดยตัวแทนสามารถสมัครอบรมผ่านทาง https://training.generali.co.th/gt-booking/ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

“ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เราเข้าใจดีถึงผลกระทบของตัวแทนทุกๆท่าน ที่ต้องปรับตัวทั้งในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิต การทำงานของเจนเนอราลี่กับตัวแทนเรามุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต เปรียบเสมือน Lifetime Partner ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนตัวแทนในทุกๆทาง เพื่อให้ตัวแทนสามารถทำงานได้เต็มที่และสบายใจ” นายกรสยามกล่าว