เจนเนอราลี่ รุกบริการพบแพทย์ออนไลน์

0
1101

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ขยายบริการพบแพทย์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งประกันกลุ่มและประกันรายบุคคลที่มีความคุ้มครอง OPD กับ 22 เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ปรึกษาแพทย์ผ่านเครือข่ายออนไลน์หรือ “โทรเวชกรรม” (Telemedicine) เพื่อมอบเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ถือสิทธิประกันสุขภาพทั้งประกันกลุ่มและประกันรายบุคคล ที่กรมธรรม์มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โดยบริการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ 22 แห่งในเครือข่ายเพื่อให้รักษาพยาบาลการเจ็บป่วยเบื้องต้น หรือ โรคที่ไม่ซับซ้อน อาทิ โรคทั่วไป เป็นหวัด เจ็บคอ โรคทางผิวหนัง หรือ ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ทั้งนี้ค่าบริการปรึกษาแพทย์และค่ายาจะหักจากความคุ้มครองตามผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งเจนเนอราลี่มีระบบจัดการ การให้บริการสินไหมที่รวดเร็ว โดยกว่า 90% ของการพิจารณาอนุมัติสินไหมผ่านทางแฟกซ์  หรือแฟกซ์เคลมได้รับการตอบกลับภายใน 30 นาที เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุด ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิความคุ้มครองของกรมธรรม์ อาทิ ค่าจัดส่งยาผู้รับบริการต้องเป็นผู้ชำระตรงกับทางโรงพยาบาล

โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันกลุ่ม และประกันรายเดี่ยวที่มีความคุ้มครอง OPD ของเจนเนอราลี่สามารถรับบริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) กับ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอาทิ โรงพยาบาลเครือกรุงเทพ โรงพยาบาลเครือเปาโล เครือพญาไท เครือสมิติเวช   โดยมีเงื่อนไขการเข้ารับบริการดังต่อไปนี้ 1)ให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการที่มีประวัติการรักษากับทางโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น 2)ผู้รับบริการที่เข้าสู่กระบวนการนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ว่ามีความเหมาะสมในการให้การบริการได้โดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีการรักษาไม่ซับซ้อน 3)ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิความคุ้มครองของกรมธรรม์ หากมีเช่นค่าจัดส่งยาผู้รับบริการต้องเป็นผู้ชำระกับทางโรงพยาบาล 4)วิธีการนัดหมายและปรึกษาแพทย์อาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล  

ลูกค้าเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สามารถติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการ โดยสามารถดูเบอร์ติดต่อโรงพยาบาล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/2OxWQGX

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด