เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จับมือ ธ.เกียรตินาคินภัทร ออกประกันสะสมทรัพย์พร้อมสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

0
149

“เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์” ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผล KKPGEN Wealth 10/3 (Par) รุกตลาดประกันชีวิตครึ่งปีหลัง ด้วยจุดเด่นจ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียง 3 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี มีเงินคืนทุก 2 ปี และโอกาสรับเงินปันผลทุกปี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN ดอกเบี้ยสูง 3.50% ต่อปี สมัครได้สูงสุดถึงอายุ 75 ปี

นาย อาร์ช คอลมิ (Mr. Arsh Kaumi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เดินหน้ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งล่าสุดร่วมมือกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ “KKPGEN Wealth 10/3 (Par)” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยมองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
“สำหรับจุดเด่นของ KKPGEN Wealth 10/3 (Par) คือ ชำระเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 3 ปี แต่ให้ถึง 3 ความคุ้มค่าตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้แก่ คุ้มที่ 1 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือกรณีอยู่จนครบสัญญารับเงินคืน 320% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มที่ 2 รับเงินคืนระหว่างสัญญา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 2 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่กำหนด คุ้มที่ 3 โอกาสในการรับเงินปันผลทุกปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ยังเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำประกันภัยให้กับลูกค้าทุกช่วงอายุมากยิ่งขึ้น”

ทางด้าน นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในโอกาสของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้จัดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ KKPGEN Wealth 10/3 (Par) และเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN รับดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 10 เดือน โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีด้วยยอดเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท (สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยในปีแรก) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 66 เท่านั้น โดยสิทธิ์มีจำนวนจำกัด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คาดว่าการผนึกกำลังกับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและระยะเวลาการชำระเบี้ยที่สั้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินของลูกค้า”

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขได้ที่ https://link.kkpfg.com/NwODm หรือติดต่อธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทร. 021655555, สำหรับผลิตภัณฑ์ KKPGEN Wealth 10/3 (Par) พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com