เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต แต่งตั้ง “กรสยาม นนทรัตน์”แม่ทัพตัวแทน

0
459

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ประจำประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ได้แต่งตั้งนายกรสยาม นนทรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน Chief Agency Officer(CAO) ซึ่งนายกรสยามมีวิสัยทัศน์การบริหารงานและมีความตั้งใจในการวางรากฐานและพัฒนาช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มสร้างโมเดลโครงสร้างตัวแทนที่ทันสมัย(Financial Planner) โดยให้มีโครงสร้างรายได้แบบรายเดือน เพื่อตอบสนองการทำงานที่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายกรสยามได้ร่วมงานกับเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต มาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2557 ในตำแหน่งรองประธานอาวุโส ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน(Head of Agency)มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันกว่า 17 ปี โดยในปีพ.ศ. 2560 สามารถสร้างผลงานช่องทางการขายที่เติบโตที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับรางวัลที่กลุ่มเจนเนอราลี่ภูมิภาคเอเชียมอบให้ประเทศที่มีผลงานดีเด่น และในปีเดียวกันยังได้รับรางวัล Best Performance of The Year 2017 ซึ่งเป็นรางวัลที่สูงสุดในกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย มอบให้ผู้ที่มีผลงานการทำงานที่โดดเด่นประจำปีอีกด้วย