เจนเนอราลี่ชักธงรบตั้งเป้าเติบโตมากกว่า40% ในปี63ชูแคมเปญMDRT 3ปี3ล้านต่อเนื่อง

0
588

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต ชูแคมเปญสุดยอดโบนัส MDRT 3 ปี3 ล้าน ลุยต่อหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากหวังผลงานเติบโตมากกว่า 40% จากปีที่ผ่านมาสวนกระแสเศรษฐกิจในยุคดอกเบี้ยขาลงพร้อมเร่งสปีดรีครูททีมผู้นำที่มีศักยภาพเสริมทัพควบคู่กับการมุ่งเน้นสร้างโมเดลตัวแทนFull-Time (FP – Financial Planner) พร้อมแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าเพื่อตอกย้ำในการเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต(Life Time Partner)

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน(CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ของช่องทางเอเจนซี่และทิศทางการเติบโตในปี2563 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญ ในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพการเสริมทัพกลุ่มผู้บริหารตัวแทนระดับ Group Manager (GM) และSales Manager (SM)  ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัทฯรวมไปถึงการรีครูทและพัฒนากลุ่มตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่(FP – Financial Planner) มาเสริมทีมโดยในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 300 คนและมีเป้าหมายเติบโตเพิ่มเป็น 650 คนในปีนี้ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังตัดสินใจในการขยายแคมเปญ“MDRT BONUS’ 3 ปี รับโบนัส 3 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลักจากแคมเปญประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญเพื่อเป้าหมายการเติบโตในปี 2563 นี้โดยตั้งเป้ามีรายได้เติบโตอย่างน้อย40% จากปีก่อน

อีกทั้งแคมเปญ‘MDRT 3 ปี รับโบนัส 3 ล้านบาทที่มีกระแสการตอบรับที่ดีนับเป็นปีที่เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพและสร้างฐานของตัวแทนFP ที่มีคุณภาพทำให้ล่าสุดบริษัทฯ มีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) เติบโตจากปี 2561 ถึง 600% ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างตัวแทนให้ติดวุฒิ TNQA (Thailand National Quality Awards) ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของธุรกิจได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและสะท้อนภาพในการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างชัดเจน

สำหรับต้นปีที่ผ่านบริษัทเจนเนอราลี่ประกันชีวิตช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนได้จัดสัมมนาประชุมผู้บริหารทั่วประเทศภายใต้สโลแกน“Year of Lion Spirit” จิตวิญญาณแห่งผู้ชนะเพื่อรับฟังทิศทางนโยบายและกลยุทธ์หลักสำหรับปี2563 เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยนายกรสยามนนทรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนได้ประกาศกลยุทธ์หลักสำคัญ 3 ข้อ

(1) Active คนเดิม: สนับสนุนตัวแทนเก่าให้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง

(2) เสริมแม่ไก่: การเสริมทัพผู้บริหารที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน

(3) คิดใหญ่FP: การเติบโตและพัฒนาตัวแทนFull Time อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปีนี้มีการคาดการณ์การเติบโตภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตที่ชะลอตัวลงเนื่องจากหลากหลายปัจจัยจากปีที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันและขณะเดียวกันยังมีปัจจัยภายนอกจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนแต่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการเตรียมแผนรองรับความพร้อมสู่วัยเกษียณการวางแผนด้านสุขภาพเนื่องจากปัจจุบันมีโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัวยังถือเป็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตตลอดจนผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการวางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพมากขึ้นรวมถึงปัจจัยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นการอนุมัติโครงการสาธารณูปโภคการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังคงค้างการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตโดยหน่วยงานกำกับซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยด้านบวกที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตในปี2563 ขยายตัวได้นายกรสยามกล่า