เงินเทอร์โบ ผนึกกำลัง เมืองไทยประกันชีวิต รุกตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าคนตัวเล็ก เติมเต็มความสุขและความอุ่นใจ พร้อมสร้างหลักประกันที่มั่นคง ด้วยแบบประกันภัยที่เข้าถึงได้

0
532

เงินเทอร์โบ ผนึกกำลัง เมืองไทยประกันชีวิต ผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญ รุกตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าคนตัวเล็กเต็มตัว ด้วยแบบประกันภัยที่เข้าถึงได้ ชูผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและอุบัติเหตุ เติมเต็มความสุข และความอุ่นใจ มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคง พร้อมเคียงข้างทุกโอกาส

นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จํากัด เปิดเผยว่า เงินเทอร์โบ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าในชุมชน ผ่านสาขากว่า 778 สาขาทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงให้บริการประกันต่าง ๆ และ พ.ร.บ. ผ่าน บริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ เงินเทอร์โบเชื่อว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบเป็นสิ่งสำคัญ หากคนในชุมชนหรือคนตัวเล็กสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ประกันภัย ประกันชีวิต การลงทุน ฯลฯ จะช่วยเพิ่มความมั่นคงในชีวิต ลดต้นทุนการประกอบกิจการ ซึ่งในที่สุดจะช่วยลดช่องว่างทางสังคมของเราลงสิ่งที่เงินเทอร์โบมองเห็นจากการใกล้ชิด คือ คนตัวเล็กเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเงิน มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ มีเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉินไม่มาก และการวางแผนการเงินในระยะยาวเป็นสิ่งไกลตัว ทำให้คนตัวเล็กเป็นคนที่เปราะบางที่สุด ความเปราะบางนี้เองทำให้ประกันต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญมาก แต่ทว่าการเข้าถึงนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะการที่ทุนประกันและเบี้ยที่ไม่สูงมากทำให้ไม่ดึงดูดใจจากคนขายประกันทั่วไปเพราะต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูง รายได้ต่อลูกค้ารายที่ไม่มากนัก อาจไม่คุ้มค่า แต่เป็นสิ่งที่เงินเทอร์โบอยากจะทำให้ได้เพื่อให้บริการทางการเงินสำหรับคนตัวเล็กของทางกลุ่มบริษัทฯนั้นครอบคลุม
เมืองไทยประกันชีวิตกับเงินเทอร์โบเห็นตรงกันว่า ประกันชีวิตสำหรับคนตัวเล็กนั้นมีความสำคัญแต่การเข้าถึงนั้นจำกัด ด้วยต้นทุนที่แพง และผลตอบแทนที่น้อย เราจึงต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและลดต้นทุนผ่านขั้นตอนการขายประกันชีวิต โดยใช้ Technology มาช่วยลดต้นทุน รวมถึงการใช้สาขาที่เงินเทอร์โบมีอยู่แล้วเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการบริหารจัดการให้ต่ำที่สุด เพื่อให้สามารถขายประกันสำหรับคนตัวเล็กได้

นอกจากนี้จากการที่เมืองไทยประกันชีวิตทำงานร่วมกับเรามาเป็นระยะเวลานาน มีวิสัยทัศน์ตรงกัน มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบงานภายในที่แข็งแกร่ง ชื่อเสียงที่ดี มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้อย่างราบรื่น และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด เนื่องจากเราเข้าใจคนตัวเล็กเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกัน
การร่วมมือในครั้งนี้ระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตและเงินเทอร์โบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทางเงินเทอร์โบในฐานะที่เป็นคนให้บริการทางการเงินกับกลุ่มคนตัวเล็ก จะเป็นตัวกลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันแก่ลูกค้าและเป็นช่องทางในการเข้าถึงประกันในท้องถิ่นของคนในชุมชน ผ่านเครือข่ายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะคงยังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันต่อไปทั้งในส่วนของประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุหรือประกันออมทรัพย์ในอนาคต ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนตัวเล็ก ค่าเบี้ยที่เหมาะสม ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการออมในทุก ๆ มิติมากขึ้น ภายใต้การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการออก e-Policy เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และให้กลุ่มคนตัวเล็กเข้าถึงประกันได้ครอบคลุมมากที่สุดตามวิสัยทัศน์ที่เราได้วางไว้ต่อไป

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเมืองไทยประกันชีวิตมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ยกระดับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเงินเทอร์โบผู้ให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็ก ให้สามารถเข้าถึงแบบประกันภัยที่ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเงินเทอร์โบในทุกมิติ
พร้อมเติมเต็มความสุข ความอุ่นใจ คลายกังวลหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life Protection) ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและอุบัติเหตุ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอลูกค้าเงินเทอร์โบ โดดเด่นด้วยทุนประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว อายุรับประกันตั้งแต่ 16-65 ปี (เมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัย อายุต้องไม่เกิน 70 ปี) ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ เพิ่ม 1.5 เท่าของทุนประกันเริ่มต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนข้างหลัง นอกจากนี้ ยังเพิ่มความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 15,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง และโดดเด่นด้วยการขยายความคุ้มครองถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนตร์อีกด้วย โดยมีระยะเวลาคุ้มครองสูงถึง 6 ปี

ด้านความรวดเร็วของกระบวนการกรอกใบคำขอสินเชื่อและประกัน ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน และตอบคำถามสุขภาพเพียงคำถามเดียว โดยจะมีการรับส่งข้อมูลระหว่าง เงินเทอร์โบและเมืองไทยประกันชีวิต ผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัย ทำให้การรับส่งข้อมูลและการพิจารณาอนุมัติของลูกค้าทุกท่านได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันลูกค้าของเงินเทอร์โบ ยังสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลคู่สัญญาของเมืองไทยประกันชีวิตที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 564 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์) รวมถึงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน MTL Click หรือ Line Official Account : @muangthailife ที่เข้ามาช่วย ตอบโจทย์การบริการด้านประกันกับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
“เมืองไทยประกันชีวิต เราดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของทุกคนมีความสุขและรอยยิ้ม พร้อมเคียงข้างดูแลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ด้วยนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเข้าใจและเข้าถึงได้จริง และเรามั่นใจว่าการผนึกกำลังกับเงินเทอร์โบในครั้งนี้ จะเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญที่จะทำให้คนตัวเล็กสามารถได้เข้าถึงประกันชีวิตที่จะช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงมากขึ้น พร้อมต่อยอดไปถึงความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง ที่เหมาะสมกับกลุ่มคน ตัวเล็กในอนาคต ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนมีความสุขและรอยยิ้มอย่างแน่นอน” นายสาระ กล่าว

หมายเหตุ
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
– ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง