เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

0
277

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  หรือ TIDLOR นำโดยนางอาฑิตยา พูนวัตถุ (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย)  ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายนายหน้าประกันภัย เป็นตัวแทนชาวเงินติดล้อต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 14 บริษัทชั้นนำ จำนวนกว่า 40 ท่าน ที่เข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตร TIDLOR Culture Wow เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างธุรกิจของเงินติดล้อให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานแผนกต่างๆ และได้พูดคุยถาม-ตอบ วิธีการสร้างค่านิยมองค์กรกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หลักสูตร TIDLOR Culture Wow จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอกภายใต้ TIDLOR Academy เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

เกี่ยวกับเงินติดล้อ:

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ (หุ้นTIDLOR) เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีนายหน้ามืออาชีพมีใบอนุญาตถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาด้านประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Under-Banked) และยังส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน