เคแบงก์ผนึก 5 โรงพยาบาลรัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ Smart Hospital ให้คนไข้ 4 ล้านรายเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

0
905

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง พัฒนา Digital Healthcare Platform เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพให้กับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, รพ.ชลบุรี, รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รพ.ราชวิถี และสถาบันประสาทวิทยา มีแอปพลิเคชันเป็นตัวกลางเชื่อมต่อบริการระหว่างคนไข้และโรงพยาบาล ซึ่งพร้อมเปิดใช้แล้ว เบื้องต้นตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐกว่า 1 ล้านราย จากจำนวนผู้ป่วยนอกรวม 4 ล้านรายในปัจจุบัน ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพในวิถีนิวนอร์มอลที่สะดวก รวดเร็ว ลดความเสี่ยงโควิด-19 พร้อมเตรียมร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนาแอปพลิเคชันให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นมีบทบาทต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทย โดยโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการพัฒนา Digital Healthcare Platform จึงมุ่งเน้นการช่วยลดภาระของโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับคนไข้และผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ที่มีผู้ใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก  โดยธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนไข้ด้วยระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เชื่อมโยงระบบนิเวศน์การใช้บริการและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถีนิวนอร์มอลที่เป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  

“ธนาคารได้นำความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับแต่ละโรงพยาบาล โดยประกอบด้วย 3 แกนหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ได้แก่ 1) การวางโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) มาแสดงที่แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน 2) การสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาล และ 3) การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางเงินต่าง ๆ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart Hospital  และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ 4 ล้านราย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และลดเสี่ยงจากโควิด-19” นางสาวขัตติยา กล่าว

แอปพลิเคชันที่ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมพัฒนากับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 1) แอป Chula Care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2) แอป CBH PLUS โรงพยาบาลชลบุรี 3) แอป TUH for All โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  4) แอป RJ Connect โรงพยาบาลราชวิถี และ 5) แอป NIT PLUS สถาบันประสาทวิทยา สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ที่ App Store หรือ Play Store โดยมีบริการสำคัญ 7 ฟีเจอร์หลักที่ธนาคารร่วมพัฒนา* ได้แก่

 1. บริการตรวจสอบสิทธิ์ – เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล  3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ  
 2. บริการนัดหมาย – ทำนัดหมาย และแสดงข้อมูลรายการนัดหมายพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือน
 3. บริการใบนำทาง – รู้ลำดับการเข้ารับบริการ ทั้งขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ พยาบาล ชำระเงิน รับยา ตรวจ X-ray เจาะเลือด ตรวจแลป เป็นต้น
 4. บริการชำระเงิน – รองรับการชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS,  สแกน Thai QR Code, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต 
 5. บริการบริจาคเงิน  – อำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาล
 6. ข้อมูลข่าวสาร – นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล ข้อมูลด้านสุขภาพ
 7. ข้อมูลแผนที่ – แสดงแผนที่ตั้งอาคาร คลีนิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า ในโรงพยาบาล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Single App สำหรับใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง โดยแอปพลิเคชันจะพร้อมให้บริการภายในต้นปี 2565

หมายเหตุ * ฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันของบางโรงพยาบาลยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

KBank teams with five public hospitals to develop full-fledged Digital Healthcare Platforms in a drive towards Smart Hospitals, allowing 4 million patients to gain improved access to healthcare services

    Reinforcing its digital technology expertise, KASIKORNBANK (KBank) has collaborated with five public hospitals, i.e., King Chulalongkorn Memorial Hospital, Chonburi Hospital, Thammasat University Hospital, Rajavithi Hospital and the Neurological Institute of Thailand in the development of full-fledged digital healthcare platforms to enhance healthcare service capability in their drive towards “Smart Hospitals”. This cooperative effort involves the launch of applications that connect patients to these hospitals for using services. Available now, the apps are expected to be downloaded by more than 1 million users of public hospitals. The initiative will allow OPD patients of public hospitals – now totaling around 4 million – to gain improved access to healthcare services with reduced risk of COVID-19 infection in the ‘new normal’ era. Meanwhile, KBank will soon team with the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) to develop an app for 11 hospitals under the BMA Medical Service Department.

    Ms. Kattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, said, “Determined to take part in steering all sectors across Thai society, KBank has leveraged its expertise in digital platform development through the application of digital technology to create innovations for the optimum societal benefit. Hospitals are essential to health promotion and a good quality of life for all Thais. This joint effort in developing digital healthcare platforms aims to reduce hospitals’ administrative burdens while enhancing service efficiency for patients and other people using services at hospitals that see high traffic every day. The applications, developed by KBank with the use of digital health systems, efficiently link the hospital service ecosystem to management, which is in sync with the pandemic-induced ‘new normal’ era.”

    “Given our expertise in digital platform development, KBank has developed an application for each hospital which comprises three main elements that can efficiently respond to the needs of both users and service providers. They are, i.e., 1) Connecting to the Hospital Information System (HIS) which allows for the display of accurate and rapid results, thus helping to streamline work processes and cut time involved. 2) Creating a more satisfying customer experience via a user-friendly application that can be used both in and outside of the hospitals; and 3) Connecting to various payment systems and financial services. To achieve the target of becoming smart hospitals and ensure that the more than 4 million OPD patients have convenient and quick access to healthcare services with minimum risk of COVID-19, those features will be made more comprehensive,” said Ms. Kattiya.   

    The applications that KBank has jointly developed with five public hospitals are: 1) Chula Care (King Chulalongkorn Memorial Hospital); 2) CBH PLUS (Chonburi Hospital); 3) TUH for All (Thammasat University Hospital); 4) RJ Connect (Rajavithi Hospital); and 5) NIT PLUS (Neurological Institute of Thailand). They can be downloaded via the App Store or Play Store. Seven key service features that KBank has jointly developed* include:  

 1. Social Security Medical benefit checking service: This service feature, which is linked with the database of the National Health Security Office (NHSO), allows users to check their entitlements for medical treatment under the three healthcare schemes, namely Universal Health Coverage (known as the Gold Card), Social Security Scheme and Civil Servant Medical Benefit Scheme. 
 2. Appointment service: This feature allows users to make an appointment with participating hospitals. It shows appointment details and sends notifications. 
 3. Visit guide service: This feature provides details of steps in receiving medical services, including procedures to consult with physicians and/or nurses, make bill payments, and obtain medicines, X-rays, blood tests and laboratory services.
 4.  Payment service: Bill payment can be made via K PLUS, Thai QR Code scan, credit and debit cards.
 5. Donation service: This feature offers users convenience in making donations to hospitals.
 6. News service: This feature provides news and health-related information of participating hospitals.
 7.  Map service: This feature provides location details of clinics, food courts, and various stores at participating hospitals.

Recently, KBank, the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and the BMA Medical Service Department signed a Memorandum of Understanding (MOU) to develop a single application for use with patients of their 11 affiliated hospitals. This application will be launched in early 2022.

Note: * Features of some hospital applications are in the development process.