‘เคเคพี ไดม์’ ตั้งเป้าเป็นทางเลือกการลงทุนต้นทุนต่ำ ใช้เทคฯ และดาต้าลุยบริการดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ

0
1212

บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด (ไดม์) บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนรูปแบบดิจิทัลน้องใหม่ เผยเป้าหมายของบริษัทในการเป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่าย และต้นทุนต่ำสำหรับลูกค้า ชูแนวคิดช่วยดูแลสุขภาพทางการเงินแบบรอบด้าน ตั้งแต่การวางแผนการเงิน สร้างวินัยการออม ตลอดจนการเปิดโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์การลงทุนและสินเชื่อของลูกค้าอย่างเหมาะสม เสริมคล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีและดาต้าในการดำเนินการทั้งหมด โดยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสทางการเงินให้กับผู้บริโภค

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเคพี ไดม์ เผยว่า “คำว่า Dime ในชื่อบริษัท มีความหมายถึงทั้ง ‘เงินจำนวนเล็กน้อย’ และ ‘ความสมบูรณ์แบบคะแนนเต็มสิบ’ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลาย ในจำนวนเงินเริ่มต้นที่ต่ำที่สุด มีต้นทุนถูกที่สุด สะดวกสบายที่สุด และเหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมด ไดม์เชื่อว่าการทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการและโอกาสทางการเงินที่ใกล้เคียงกันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ”

บริการของไดม์สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องของการวางแผนการเงินและการลงทุน 2) การสร้างพฤติกรรมและวินัยการออมที่ดีและเหมาะกับลูกค้าแต่ละรายผ่านระบบดิจิทัล 3) การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทุกประเภท รวมถึงให้บริการการลงทุนอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าแต่ละราย 4) การให้คำแนะนำเรื่องสินเชื่อและการกู้ยืมที่ถูกต้อง เหมาะสมและโปร่งใส และ 5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลสุขภาพทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง 

“ไดม์เชื่อว่าบริการ 5 กลุ่มหลักนี้ จะช่วยให้ลูกค้าในทุกระดับความพร้อมและทุกระดับรายได้ สามารถเข้ามาใช้บริการของไดม์ เพื่อเป็นเพื่อนดูแลสุขภาพทางการเงินให้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากบริการของไดม์ถูกขับเคลื่อนในโลกดิจิทัล บุคลากรเกือบทั้งหมดของไดม์จึงเป็นผู้ชำนาญการในด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าในส่วนของ Data Scientist, Data Engineer, Chatbot หรือ Smart Contract โดยส่วนงานใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี บริษัทจะจัดจ้างจากภายนอกเพื่อสร้างความคล่องตัว และบริษัทกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมงานเพิ่มเติม เพื่อสร้างการเข้าถึงโลกการเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าร่วมกัน”   นายกัมพลกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) เพื่อเพิ่มรูปแบบบริการทางเงินของกลุ่มธุรกิจฯ และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com