เควิชั่น แนะนำ บีคอน ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม

0
815

ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าค้นหานวัตกรรมบริการเพื่อลูกค้าภูมิภาค AEC+3 ต่อเนื่อง โดยบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) แนะนำ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงทุนในวุยแอป (Vui App) แพลตฟอร์มให้บริการเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม หวังช่วยแก้ปัญหาคนงานที่มีรายได้น้อยและปานกลาง เล็งต่อยอดธุรกิจด้านการปล่อยสินเชื่อ ประกัน ให้แก่ลูกค้าบุคคลบุคคลธรรมดาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเวียดนาม ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสินเชื่อขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) เปิดเผยว่า ประเทศเวียดนามมีประชากรอยู่เกือบ 100 ล้านคน จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เวียดนามจะมีการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ 7% ต่อปี โดยหนี้ภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Household Debt to GDP) มีแนวโน้มขยายตัวทุกปี แต่ยังคงเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับไทย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตด้านความต้องการสินเชื่อ ขณะเดียวกันเวียดนามยังมีอัตราการเติบโตของจำนวนชนชั้นกลางซึ่งเป็นแรงงานสูงที่สุดในอาเซียน จากภาพรวมตลาดแรงงานเวียดนามพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2552-2562) จำนวนแรงงานทั้งตลาดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.36 ต่อปี โดยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Blue Collar) เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.94 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด

ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจการให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้วแต่ยังไม่ถึงรอบเบิกจ่ายในแต่ละเดือนหรือ Earned Wage Access (EWA) นอกจากนี้ นายจ้างในพื้นที่กำลังทดสอบการใช้บริการ EWA เพื่อให้บริการ EWA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับคนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนธุรกิจบริการ EWA ในเวียดนามต่อไป


เควิชั่นซึ่งมีภารกิจค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารในตลาดภูมิภาค AEC+3 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้แนะนำบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) ซึ่งเป็น Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม ที่เข้าถึงการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ยังคงมีอุปสรรคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อในระหว่างเดือน ขณะที่บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า EWA จาก Vui App จะช่วยให้แรงงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทนายจ้างที่ได้เข้าทำสัญญาใช้บริการและเชื่อมต่อระบบกับ Vui App เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม Vui App จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีทั้งฝั่งลูกจ้างกลุ่มแรงงานที่ต้องการใช้เงิน และทางฝั่งบริษัทที่สามารถส่งมอบสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างสะดวก

นายหยุ๋ง ดั๋ง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Vui App เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Vui App คือบริการเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าหรือ EWA ที่ ณ ปัจจุบันพนักงานสามารถเบิกถอนเงินได้จากค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้วจริงในเดือนนั้นๆ บริษัทจำนวนมาก ได้เข้ามาเชื่อมต่อกับ Vui app เพื่อมอบสวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงาน ส่งผลให้จำนวนพนักงานที่ใช้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าบน Vui app ได้เพิ่มขึ้นจาก 60,000 เป็น 100,000 ในเวลาเพียง 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ Vui App กำลังขยายธุรกิจไปยังการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การเติมเงินโทรศัพท์ การจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง (High-yield saving account) และในอนาคต Vui App ยังวางแผนที่จะเป็นตัวกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น สินเชื่อ ประกัน ที่คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานกลุ่มแรงงาน จึงทำให้ Vui App เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม EWA ในประเทศเวียดนาม ณ ขณะนี้
สำหรับการระดุมทุนรอบ Pre-Series A ครั้งนี้จะมี Openspace Venture (Leading VC Investor in Singapore) เป็น Lead Investor และมีบริษัทผู้ร่วมลงทุนและนักลงทุนรายอื่นอีกหลายราย เช่น Golden Gate Ventures (Regional Fund in SEA), FEBE Ventures (Early Stage Venture Capital Investor) , Good Water Capital (Global Venture Capital), Ventura Capital (American Venture Capital)

เกี่ยวกับ KVision
ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งบริษัทลูก บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KASIKORN VISION COMPANY LIMITED) หรือ เควิชั่น (KVision) ทำหน้าที่เป็นบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) นอกประเทศไทย โดย KVision มีงบลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 34 พันล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 12 พันล้านบาท) มีขอบเขตการลงทุนทั่วโลก แต่ในระยะแรกจะโฟกัส 4 ประเทศคือ จีน ที่มีบริษัท FinTech เป็นจำนวนมาก, อินโดนีเซีย-เวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตของสตาร์ทอัพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน และอิสราเอล ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความพร้อมเรื่องบุคคลากรสูง รูปแบบการลงทุนของ KVision มีทั้งการเข้าไปลงทุนเองโดยตรง และลงผ่านกองทุน Beacon Venture Capital Fund ที่ก่อตั้งในปี 2560

เกี่ยวกับ Vui App
Vui App ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2563 และเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจ Earned Wage Access (EWA) ในประเทศเวียดนาม บริการของ Vui app ประกอบไปด้วยบริการ Earned Wage Access (EWA) ในรูปแบบ B2B สำหรับพนักงาน ที่สามารถใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงบริการวิเคราะห์เงินเดือน แดชบอร์ด และอีกทั้งยังมีบริการ B2C เป็นบริการเสริม เช่น การเติมเงิน การเบิกเงินสด และบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

KVision announces Beacon’s investment in Vui App – Vietnam’s number-one salary advance platform

KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE has geared up for scouting innovative services to serve customers across the AEC+3 region. To this end, KASIKORN Vision Co., Ltd. (KVision) has announced its advisory role in the investment of Beacon Venture Capital Co., Ltd. (Beacon) – a KBank subsidiary – in Vui App, Vietnam’s most-often used earned wage access (EWC) platform. The company aims to expand its reach to retail customers, especially blue-collar workers, a sector that was extremely affected by the pandemic, which triggered a major change in the needs of such workers; in this case, Vui App provides an alternative solution with the purpose of serving low and middle-income workers in Vietnam through the provision of loan and insurance products in the Vietnamese market.

Mr. Pattarapong Kanhasuwan, KBank Executive Vice President and KVision Chairman, noted, “Vietnam has a population of almost 100 million. According to a World Bank projection, Vietnam will see GDP growth of 7 percent annually during the next five years. Its household debt to GDP has risen every year, but the figure remains relatively lower than that of Thailand. This demonstrates that loan demand of low- and middle-income labor in Vietnam has risen steadily, and is poised to grow even further. Meanwhile, Vietnam has the highest growth of middle-class population in ASEAN. Over the past 10 years (2009-2019), its labor market has expanded 1.36 percent per year on average. Blue-collar workers, amounting to 80 percent of Vietnam’s total workforce, are an important customer base of the earned wage access (EWA) service business, which has grown 1.94 percent p.a. on average in recent years. Additionally, the EWA model is being investigated by local employers to make EWA services as part of their welfare program for workers and the promising solution to labor shortage. This will be an important factor supporting the EWA service business in Vietnam, going forward.
KVision, with a mission to explore businesses having innovation potential that meet the needs of KBank’s customers in the AEC+3 region, has advised Beacon BC to jointly invest in Vui App, the leading EWA platform in Vietnam as its users are mainly blue-collar workers who have difficulty accessing financial products –particularly loans – before scheduled payday. The EWA solution from Vui App will allow workers of the company which has entered into a service agreement to link with the Vui App to access their earned wage with no need to submit additional documents or details of their qualifications. The Vui App, therefore, can meet the needs of users, including workers who need cash and companies which can provide welfare benefits for their employees more conveniently.
Mr. Dzung Dang, Co-Founder and Chief Executive Officer of Vui App, noted, “Presently, Vui App’s main business is earned wage access (EWA) services giving employees access to their earned pay at any point of the month. More and more employers connect to Vui App to provide a distinctive benefit for their workforce. The number of employees granted access to their earnings on Vui App has accrued from 60,000 to 100,000 in just three months. Vui App is expanding its business in order to provide additional services such as mobile phone top-up, electricity and water bill payment, and high-yield saving accounts. In the future, Vui App also plans to be an intermediary in offering other financial products such as loan and insurance products tailored for blue-collar workers. This makes Vui App number one in Vietnam’s EWA industry at present.
KBank and KVision have referred Beacon Venture Capital Co., Ltd., the venture capital arm of KBank, to jointly invest in Vui App. For this pre-series A funding round, the lead investor will be Openspace Ventures (Singapore’s leading venture capital investor). Other venture capital firms and investors include Golden Gate Ventures (regional fund in SEA), FEBE Ventures (early-stage venture capital investor), Good Water Capital (global venture capital), and Ventura Capital (American venture capital).

About KVision
KBank established KASIKORN VISION COMPANY LIMITED (KVision) as an investment holding company. KVision has a seed capital of 1 billion USD, or approximately 34 billion Baht (registered capital of 12 billion Baht), with an investment scope that spans the globe. KVision is initially focused on building a strong foundation in four target countries, including China, where there is a large pool of fintech companies; Indonesia and Vietnam, where tech startups have been among the fastest-growing sectors in ASEAN; and Israel, an incubator of tech talents where new technologies originate. KVision invests in startups with potential through the formats of direct investment and investment through Beacon Venture Capital Fund, which was established in 2017.

About Vui App
Vui App was founded in 2020 and is currently the leader in the earned wage access (EWA) business in Vietnam. Vui App provides EWA services in the format of B2B for employees via mobile application, including payroll analytics, dashboard and B2C as value-added services such as top-up, cash advance and high-yield savings account.