เครือสหพัฒน์ จัดกิจกรรมกุศล ส่งมอบโลหิตให้ รพ.กบินทร์บุรี

0
1256

เครือสหพัฒน์ เปิดพื้นที่ วิหารเจ้าแม่กวนอิม “อี่ ทง เทียน ไท้” ที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ปางประทับบนเต่ามังกร ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เพื่อสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลกบินทร์บุรีใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน 14,000 ซีซี