เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี

0
260

นายธศพงศ์ รังควร ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางอังศุมาลิน ฟอร์ดแฮม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  วีซ่า ออกแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกนักเดินทาง เนื่องจากยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เคทีซีในต่างประเทศช่วงเดือนเมษายน  เดือนมิถุนายนของทุกปีจะสูงกว่าช่วงไตรมาสแรก 35% เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนและมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายช่วง ทำให้เคทีซีร่วมกับวีซ่า ผู้นำด้านการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า เอ็กซ์ ซิกเนเจอร์ และเคทีซี วีซ่า ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ “ Dragon Pass” ที่สนามบินทั่วโลก เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ร้านค้าในต่างประเทศ (ยกเว้นเขตเศรษฐกิจยุโรป 31 ประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ได้ที่ http://ktc.dragonpass.com เมื่อดำเนินการสำเร็จ Dragon Pass จะส่งบัตรเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน ผ่านทาง SMS และ/หรือ อีเมลที่ลงทะเบียน ระยะเวลาแลกสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 และระยะเวลาใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – วันที่ 3 มกราคม 2568 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ เมื่อครบ 5 วันทำการนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด (จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรเครดิตตลอดระยะเวลารายการ และจำกัด 4,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบการแลกรับสิทธิ์ได้ที่ https://ktc.dragonpass.com) สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินแบบเต็มจำนวน ณ ร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมรายการออนไลน์ทุกประเภท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KTC PHONE021235000หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ktc.dragonpass.com สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://ktc.today/apply-card หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หมายเหตุ : บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

KTC and Visa Offer Free Dragon Pass Lounge

Access During the Long Holiday Travel Trend

Mr. Tosapong Rangkawara, Head of Credit Card Marketing Division, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, jointly with Mrs. Angsumalin Fordham, Head of Business Development, Visa International (Thailand) Company Limited, launched a special campaign for members who are travel enthusiasts, as total KTC credit card spending abroad typically surges by 37% from April to June annually comparing to the 1st quarter due to the school break period and numerous consecutive public holidays.  Consequently, KTC, in partnership with Visa, a world leader in digital payments, is pleased to offer exclusive privileges to all types of KTC X VISA SIGNATURE and KTC VISA SIGNATURE cardmembers.  Cardmembers get exclusive access to “Dragon Pass” lounges at airports worldwide by accumulating spending of 30,000 baht or more in foreign currency at merchants abroad (excluding the 31 European Economic Area countries and the People’s Republic of China) between April 1, 2024, and June 30, 2024.

Members who have accumulated spending according to the specified conditions can register to redeem their privileges at http://ktc.dragonpass.com.  Once the registration is successful, Dragon Pass will send an airport lounge access pass via SMS and/or registered email.  The redemption period is between April 1, 2024, and July 8, 2024, while the period for lounge access is between April 1, 2024, and January 3, 2025.  Kindly note, members can register for redemption after 5 days from the day the required spending amount is made (limited to 1 privilege/credit card digit throughout the program period and capped at 4,500 redemptions during the promotion period. Members can verify their redemption status at https://ktc.dragonpass.com).  Payment in full at the merchant is required, and online purchases are not eligible.

For more information, please contact KTC PHONE 02 123 5000 or visit https://ktc.dragonpass.com. To apply for any KTC credit card, click the link: https://ktc.today/apply-card or visit any “KTC TOUCH” branches nationwide.

Remark: It is advisable for credit cardholders to use their cards responsibly and repay the full amount as scheduled to avoid incurring an annual interest rate of 16%.