เคทีซีพอใจมูลค่าแบรนด์องค์กรพุ่งต่อเนื่อง 92,899 ล้านบาท ขึ้นแท่นรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2023

0
311

วันนี้ (23 มกราคม 2567) นางพิทยา วรปัญญาสกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด (Thailand’s Top Corporate Brand Value 2023) ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ประจำปี 2566 ด้วยมูลค่าแบรนด์ 92,899 ล้านบาท จากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (ขวา) คณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ที่เคทีซีได้รับรางวัลดังกล่าว ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023

โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่มงานวิจัย “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในอาเซียนและประเทศไทย” ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย โดยหลักสูตร Master in Branding and Marketing – MBM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากการคำนวณด้วยเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงินและการบัญชีเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค

KTC Achieves Milestone: Thailand’s Top Corporate Brand Value 2023 Award Secured with 92,899 Million Baht Brand Value.

Today (23 January 2024), Mrs. Pittaya Vorapanyasakul (left), President & Chief Executive Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, received the award for the highest corporate brand value in the finance & securities category for 2023 presented by Prof. Wilert Puriwat, D.Phil. (Oxon), (right) Dean of CBS, Chulalongkorn University. KTC secured a brand value of 92,899 million baht, earning the prestigious Thailand’s Top Corporate Brand Value 2023 award. This marks the 5th time that KTC has received such an award at the ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 event. Prof. Emeritus Guntalee Ruenrom, Ph.D. and Asst. Prof. Ake Pattaratanakun, Ph.D., Head of Marketing Department, CBS., Chulalongkorn University, initiated the event and conducted research titled “Measuring the Value and Ranking of Corporate Brands in ASEAN and Thailand.” They joined in expressing congratulations during the ceremony at Chulalongkorn University Auditorium.The ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand award is an integral component of the research conducted by Chulalongkorn Business School’s Master in Branding and Marketing (MBM), in collaboration with the Stock Exchange of Thailand (SET), and Manager Online Media. CBS Valuation is Thailand’s first corporate brand value evaluation tool to encourage business executives to prioritize corporate brand value as a means to achieve long-term sustainable success. Corporate brand valuation is calculated from an average of the company’s financial statements in SET out of 3 years, with an integration of marketing, finance, and accounting concepts to ensure impartial corporate brand value represented by financial figures.