เคทีซีชวนพนักงานร่วม “เคลียร์บ้านได้บุญ..ปลายปี” เพื่อโครงการ “เหลือ – ขอ” ปันความสุขให้น้องมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

0
233

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ (ซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบสิ่งของรับบริจาคจากกิจกรรม “เคลียร์บ้าน ได้บุญ ปลายปี” เพื่อโครงการ “เหลือ – ขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน เช่น เสื้อกันหนาวมือสอง เสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่ กระเป๋าและรองเท้า เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องในโอกาสวันเด็กพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน กล่องดินสอ ดินสอสี สมุดวาดเขียน ขนมและนม ให้กับทางมูลนิธิฯ โดยมีนายชัยรัตน์ มิดชิด (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้ความสำคัญกับคำว่า “ครอบครัว” เพราะว่าครอบครัว คือ รากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาบุคลิกภาพ นิสัยและความประพฤติของบุคคล มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลเด็กๆ โดยเติมเต็มครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก และมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่เป็นคู่สามี-ภรรยา ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กๆ ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกที่เป็นลูกประมาณ 10 คน ดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกับครอบครัวทั่วไป เด็กทุกคนจะได้รับความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างใกล้ชิด ได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยความรักและเด็กๆ จะได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬา เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับ ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต และสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ “เหลือ-ขอ” โดย “ครูอ๊อด ขออาสา” เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ โดยขอรับบริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าเทอมให้เด็กด้อยโอกาสในสังคม โดยสามารถนำมาส่งที่โครงการฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือแจ้งความประสงค์ให้มูลนิธิฯ ไปรับของบริจาคที่บ้านได้เช่นกัน

KTC Invites Employees to “Declutter for Merit and Year-End Giving” for
the “Lue – Khor” Project Bringing Joy to Children at the Baan Nokkamin Foundation.

Miss Piyasuda Kwaennonsee (left), Head of Human Resources, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, represented the executives and employees in presenting donated items from the “Declutter for Merit and Year-End Giving” activity for the “Lue – Khor” project of the Baan Nokkamin Foundation. KTC received generous donations of leftover items from both executives and fellow employees, such as second-hand sweaters, children’s and adult clothes, bags, and shoes. These items will be passed on to young children, orphans, street children, underprivileged children, and vulnerable groups at the Baan Nokkamin Foundation on the occasion of Children’s Day KTC also provided school supplies, pencil boxes, colored pencils, art books, snacks, and milk to the foundation. Mr. Chairat Midchid (right), Manager of Donation Fundraising, Baan Nokkamin Foundation, gratefully received the donations at the foundation’s location in Bueng Kum District, recently.

The Baan Nokkamin Foundation places great importance on “family” as it serves as the cornerstone of every individual’s life. The environment in which a person is raised significantly influences their growth, personality development, characteristics, and behavior. Recognizing this, the Foundation prioritizes the well-being of children, completing a new family for each child. Within the Baan Nokkamin Foundation, dedicated staff members, some of whom are husband and wife, assume the role of parents to approximately 10 children within each family. These families function much like typical ones, with the children providing mutual care and support. Each child is guaranteed love, warmth, and close attention from their designated parents. Education is a fundamental aspect of the Foundation’s approach, as children are not only taught with love but also provided with ample educational opportunities. Furthermore, the Foundation extends support for various activities such as music and sports, allowing children to apply the knowledge and skills acquired to help them for future careers and empower them to lead high-quality lives in society.

The “Lue – Khor” project, initiated by “Volunteer Teacher Aod,” extends an invitation to individuals who share similar sentiments to come together in the spirit of making merit. The project seeks donations of various items, including clothes, books, shoes, and old electrical appliances, which will be converted into funds to cover tuition fees for underprivileged children in society. Donations can be conveniently delivered to the project in person, sent via postal services, or if donors prefer, they can inform the Foundation of their intentions, and arrangements can be made for pick up directly from their homes.