เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน  ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน 

0
1466

   “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด  (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 0% นานสูงสุด 24 เดือน โดยผู้สนใจที่สมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันเอ็นคอนเส็ปท์ (Enconcept) 38 สาขาทั่วประเทศ สามารถสมัครขอรับสินเชื่อเพื่อการศึกษาของเคทีซีได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยตนเองหรือเพื่อให้บุตรหลานเรียนก็ได้ โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน หรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป หรือเปิดกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ (Enconcept) สร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ มุ่งให้เกิดความเข้าใจมากกว่าเพียงแค่การท่องจำ เป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกที่สามารถก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพการสอน และหลักสูตรการสอนจากคอร์สสดที่ถูกพัฒนาเป็นวีดีโอที่เปิดดูร่วมกันในห้อง การยิงสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite) พัฒนาจนกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์  “S.E.L.F.” การเรียน Online ผ่าน App “SELF U” และเรียนสดออนไลน์ “Self U Live” เพื่อให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ Accessible เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จนมาเป็นการเรียนแบบบูรณาการ “Seamless” ซึ่งพลิกโฉมและปฏิวัติการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนของนักเรียนไทยทั่วประเทศ ปัจจุบันมีคอร์สเรียนมากมายกว่า 40 คอร์สเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่ Student Center โทรศัพท์ 02-736-3636 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขา

   KTC joins hands with Enconcept in supporting access to education without a sum of money with the option to pay for courses in 0% installments up to 24 months.

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, jointly with “Enconcept” or Enconcept E-Academy invite Thai adults and their children and grandchildren to utilise free time during the long school break or time after school, to gain knowledge and develop their potential. KTC and Enconcept offer education loan as an option to lighten the load and expenses with the option to pay with a special 0% interest rate up to 24 months. Those interested who sign up for various courses at 38 Enconcept academy branches nationwide are eligible to request for KTC Education loan, both for personal use or for their children and grandchildren. The loan applicant is required to have a Thai nationality, be at least 20 years of age, be a full time employee with a minimum wage of 15,000 Baht or more, and have been employed in the current workplace for at least 4 months, or is a business owner with a minimum wage of 20,000 Baht or more or has been in business for at least 1 year.

Enconcept E-Academy reimagines a new form of learning, focusing more on comprehension rather than memorization. Enconcept is the first tutorial school that has made the leap in teaching quality, and is the first to teach live courses that are developed into videos that are viewed together in a room, transmitting satellite signals which eventually evolved into “SELF” computers, online learning via the “SELF U” app, and “Self U Live,” to make education accessible to students anywhere, anytime until these learning methods became an integrated “Seamless” learning process. This transformed and revolutionised English learning outside the classroom for Thai students nationwide. There are currently over 40 courses available from elementary school to university level and those specialised for the general public. For more information on courses, please contact the Student Center Tel. 02-736-3636 or inquire additional information on KTC Education loan at KTC PHONE 02 123 5000 or visit any “KTC TOUCH” branches nationwide.