เข้าเฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน

0
1259

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายการรับฝากเงินและของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา