เกียรตินาคิน จับมือเจนเนอราลี่ แสดงความขอบคุณฮีโร่เสื้อกาวน์ ขยายความคุ้มครองไวรัส COVID-19 ในโครงการ KKGEN PROTECT OUR HEROES

0
1165

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สองพันธมิตรโครงการ KKGEN PROTECT OUR HEROES ขยายต่อโครงการมอบกรมธรรม์ความคุ้มครองจากไวรัส COVID-19 แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 5 โรงพยาบาลรัฐ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

นายฟิลิป และนายบัณฑิตเผยว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วในประเทศไทย แต่ยังไม่อาจประมาทได้ เนื่องจากสถานการณ์ในต่างประเทศยังมีอัตราการระบาดในระดับสูง อีกทั้งภายหลังที่ประเทศไทยได้ทดลองเปิดการเดินทาง โดยอยู่ภายใต้มาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคก็ยังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่เดินทางที่เข้าประเทศอยู่เป็นระยะ ทำให้เห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังเป็นปราการด่านแรกที่ต้องรองรับความเสี่ยง ทั้งสององค์กรจึงตัดสินใจขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ไวรัส Covid-19 จำนวน 8,000 กรมธรรม์ มูลค่าทุนประกันรวม 1,600 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  2)โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  3) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และ 5) โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ  จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ในโอกาสนี้ นายฟิลิป และนายบัณฑิตได้เดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจ ตัวแทนโรงพยาบาลในโครงการฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จนสามารถลดยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต พร้อมทำพิธีมอบกรมธรรม์อย่างเป็นทางการ โดยมีพล.ต.ท.ชนินทร์  ชะโยชัยชนะ  นายแพทย์ (สบ8) รพ.ตร. โรงพยาบาลตำรวจ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลตำรวจ