‘เกียรตินาคินภัทร’ ร่วมกับ ‘เจนเนอราลี่’ ออก 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่  คุ้มครองโรคร้าย-ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล คุ้มครองอย่างครอบคลุม

0
1383

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต เดินหน้าออก 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมภายใต้สัญญาประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ กับ “KKPGEN CI CARE PLUS” สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 32 โรคร้ายแรงและ “KKPGEN HB CARE PLUS” สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล สูงสุด 4,000 บาทต่อวัน

    นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ร่วมกันมากว่า 7 ปี เจนเนอราลี่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารฯ ทั้งประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน(ยูนิตลิงค์) และอีกมากมาย ซึ่งเจนเนอราลี่ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น จึงได้นำเสนอความคุ้มครองใหม่ในรูปแบบของสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกในการเติมเต็มแผนความคุ้มครองให้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้า ได้แก่ KKPGEN CI CARE PLUS สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นความคุ้มครองแบบ เจอ จ่าย จบ  เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยครอบคลุม 32 โรคร้ายจากกลุ่มโรคที่พบบ่อยและมีค่ารักษาค่อนข้างสูง เช่น กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคไตวายเรื้อรัง รวมไปถึงการบาดเจ็บรุนแรงและทุพพลภาพ ส่วน KKPGEN HB CARE PLUS สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล เป็นการจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยและนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยมี 8 แผนความคุ้มครองให้เลือกสมัคร ซึ่งแผนสูงสุดจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน จำนวน 4,000 บาท/วัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาสูงสุด 365 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง และในกรณีเข้ารักษาในห้อง ICU รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า สูงสุด 7 วัน ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง”

    ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารฯ พยายามที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ลูกค้าบางกลุ่มอาจจะมีประกันสุขภาพหรือสวัสดิการพนักงานที่มีผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้วส่วนหนึ่ง แต่วงเงินมักไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด หรือหากมีกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยการเจ็บป่วยใด ๆ อาจทำให้ขาดรายได้ในขณะที่กำลังมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมทั้งสองแบบนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ อีกทั้ง เมื่อมองในแง่ของการวางแผนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมลูกค้าที่วางแผนทางการเงินกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมเงินหรือส่งต่อความมั่งคั่งให้กับทายาท ควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบด้าน”

    สำหรับการซื้อสัญญาเพิ่มเติม KKPGEN CI CARE PLUS และ KKPGEN HB CARE PLUS ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเฉพาะแผนความคุ้มครองที่ต้องการได้เพื่อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทฯ กำหนด โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์สามารถเลือกการชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ รายปี /ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน /รายเดือน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามงวดการชำระเบี้ยประกันของสัญญาหลักเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร. 02 165 5555 

เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  ที่ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียงและทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมายและไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น

ทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com 

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)