“เกียรตินาคินภัทร” จับมือ “เจนเนอราลี่” บุกตลาดประกันสุขภาพไฮเอนด์ เปิดตัว “เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น” คุ้มครองทั่วโลก

0
1652

เกียรตินาคินภัทร จับมือเจนเนอราลี่ เขย่าตลาดประกันไฮเอนด์ เปิดตัว “เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น” เจาะฐานลูกค้าเวลธ์ ชูแผนประกันชีวิตและสุขภาพระดับไฮพรีเมี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการปัญหาด้านสุขภาพของผู้เอาประกัน ครอบคลุมการรักษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก กับความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอ​  ราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของลูกค้าให้ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเฉลี่ย 8-10% ทุกปี ขณะที่แนวโน้มคนไทยมีความใส่ใจด้านสุขภาพ และวางแผนด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์โรคร้าย โรคระบาดใหม่ ก็เป็นปัจจัยหนุนให้มีความตระหนักถึงการวางแผนรักษาพยาบาลไว้ล่วงหน้า  

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จึงได้ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินา​   คินภัทร จำกัด (มหาชน) พัฒนาแผนประกันชีวิตและสุขภาพระดับไฮพรีเมี่ยม เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น” (KKPGEN GLOBAL HEALTH SOLUTION) ผลิตภัณฑ์ที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง ครอบคลุมการรักษาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก ค่าใช้จ่ายสำหรับการคลอดบุตร ทันตกรรม การรักษาด้านสายตา รวมไปถึงการรับวัคซีนและการตรวจสุขภาพประจำปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือเคลื่อนย้ายจากประเทศนั้น ๆ กลับมายังประเทศไทย การเดินทางไปรักษายังประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

สำหรับแผนความคุ้มครอง มีให้เลือกถึง 7 แผน โดยแบ่งตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ และมีอาณาเขตความคุ้มครองให้เลือก ดังนี้  1.ประเทศไทย 2.ทวีปเอเชีย(รวมถึงออสเตรเลีย) 3. ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และ 4.ทั่วโลก ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามแผนที่สมัคร โดยสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท

 อีกหนึ่งจุดเด่นที่เรามั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ เจนเนอราลี่เป็นแบรนด์ประกันระดับโลกซึ่งมีหน่วยงานซัพพอร์ตที่เรียกว่า เจนเนอราลี่ โกลบอล เฮลท์ (Generali Global Health) เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานด้านประกันสุขภาพ ที่ดูแลลูกค้าของเจนเนอราลี่ทั่วโลก  มีสถานพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เรียกว่า Global Medical Network  ดังนั้นหากลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วย ในประเทศใด ๆ  หรือต้องการไปรับการรักษายังประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลูกค้าก็สามารถเข้าถึงการรักษาที่สถานพยาบาลเครือข่ายได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนอีกด้วย นายบัณฑิต กล่าว

ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียร​  ตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ Wealth Management ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมากว่า 20 ปี เป้าหมายหลักของลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งสูงในการมาใช้บริการวางแผนทางการเงินก็คือ การสร้าง financial well-being ซึ่งหมายถึงการบริหารทางการเงินเผื่อลดความกังวลของชีวิต ซึ่งในแง่นี้ ผลิตภัณฑ์เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก เพราะหากพิจารณาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งสูง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจต้องเดินทางไปทำงานหรือไปเยี่ยมบุตรหลานที่เรียนอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ๆ แล้วมีความเสี่ยงของการต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างที่เดินทาง หรือต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาโรคบางอย่างที่ยังไม่มีในเมืองไทย การที่มีประกันชีวิตและสุขภาพที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงเหล่านี้แบบครอบคลุม ทำให้เกิดความสะดวก ลดความกังวล และง่ายต่อการวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบ ไม่เกินความคาดหมาย ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะการรักษาโรค แต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ทันตกรรม หรือการคลอดบุตร การบริหารรายจ่ายเหล่านี้ ย่อมถือได้ว่ามีความคุ้มค่า ทั้งในแง่ตัวเงิน และความสะดวกสบายที่จะได้รับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพภูมิอากาศ การเมือง หรือโรคระบาดในหลายภูมิภาคทั่วโลกจนความไม่แน่นอนมีอยู่สูง ผลิตภัณฑ์เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น น่าจะเป็นคำตอบของหลายความกังวลได้อย่างลงตัว”

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2CLnvu4 หรือติดต่อที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทร. 02 165 5555